Jelenlegi hely

Az egyik fele nem fog eltérni az Igazságtól. A másik fele elferdíti majd az Igazságot

Nyomtatóbarát változat

2012. november 21. szerda, 11:30

Drága, szeretett leányom, minden szigorú Üzenet alkalmával, melyet Isten valamennyi gyermeke számára adok, emlékezz arra, hogy Szeretetem mindig Irgalmas.

Türelmem határtalan, és Én minden egyes személyt meg fogok menteni, aki Irgalmasságomhoz folyamodik, eltekintve attól, hogy mennyire súlyosak a bűnei.

Ó mennyire vágyom arra, hogy mindenkit kiszabadítsak a csaló szorításából, aki összeszorítja fogását minden lelken, akit elcsábított, olyannyira, hogy sokan tehetetlenek lesznek erejével szemben.

Ne értsétek félre a következőket: Ha a lelketeket önként adtátok el a sátánnak, akkor ő nem fog szabadon engedni benneteket. Egyedül csak Én tudlak megszabadítani benneteket.

Amikor azok a lelkek, akik bűnös életük miatt vesztek el Számomra, megpróbálják megváltoztatni útjaikat, szintén küzdeni fognak a fenevad ellen. Mert ez egy fenevad, aki meg van fosztva jogaitól, és gonosz.

Sokak számára, még azoknak is, akik Nekem szentelték magukat, időről időre ő olyan lesz, mint egy tövis az oldalukban. Semmi sem fogja őt kielégíteni addig, amíg nem engedtek kísértésének, ami személyenként változó.

Mivel közületek minden egyes ember bűnös, és továbbra is az lesz, amíg a bűntől meg nem tisztultok, fogadjátok el a bűnt, mint tényt, hogy létezik, de harcoljatok ellene.

Azoknak mondom közületek, akik közvetlenül ismernek Engem: Ti tudjátok, hogy mindig megbízhattok Irgalmasságomban.

Ti ismeritek annak fontosságát, hogy naponta kommunikáljatok Velem. Ez történhet egyszerűen úgy is, hogy a munkanapotok folyamán beszélgettek Velem. Ez egy tökéletes időpont arra, hogy kisebb áldozatokat ajánljatok fel Nekem.

Ha valaki megbánt benneteket, akkor ajánljátok fel Nekem ezt a megpróbáltatást, hogy ezáltal lelkeket menthessek meg.

Amikor zaklatottak vagytok a küzdelmek miatt, amelyekkel szembesülnötök kell, és amelyek fölött nincs hatalmatok, meg kell engednetek Nekem, hogy elvegyem a terheteket.

Sok ember hosszú, kemény órákat dolgozik, úgy házon belül, mint házon kívül. Csak annyit kérek tőletek, hogy amikor szükségetek van támogatásra és segítségre, gondolataitokban forduljatok Hozzám, mert Én válaszolni fogok imáitokra.

Sohase kövessétek el azt a hibát, azt gondolván, hogy csak a templomban eltöltött idő alatt tudtok kommunikálni Velem, vagy a Szentáldozás előtt és után. Én a nap minden percében itt vagyok. Én minden kérésre válaszolok, ha az megfelel Szent Akaratomnak.

Szeretett Tanítványaim, ti mindnyájan Isten gyermekei vagytok. Én egyesítelek benneteket, nemzetet a nemzettel, hogy békét és egységet hozhassak a zűrzavar közepette, mely bekövetkezik.

Hagyjátok, hogy Szent családomba vigyelek benneteket, és meg fogtok erősödni.

Aztán felálltok majd, és megújulva előre özönlötök egy új indíttatással, hogy vezessétek hadseregemet, amely még sok országban nem alakult meg.

Maradjatok hűségesek Utasításaimhoz.

Kérlek benneteket, hogy mindenhol terjesszétek az Élő Isten Pecsétjét. Ezt nem szabad ellenérték fejében adni. Mindenki számára elérhetőnek kell lennie. Továbbítsátok a másolatokat azoknak, akiknek szükségük van védelemre.

A megosztottság hamarosan kiszélesedik azon hűséges követőim között, akik elfogadják Atyám Könyvét, a Legszentebb Bibliát, és azok között is, akik meg akarják változtatni az Igazságot.

Az egyik fele nem fog eltérni az Igazságtól.

A másik fele elferdíti majd az Igazságot.

Ők ezt azért fogják tenni, hogy megfeleljen a saját politikai és személyes indítékuknak, amelyet a beszédmódok mögé fognak rejteni.

Hamarosan az Igazságot hazugságnak fogják nyilvánítani, és Istent fogják hibáztatni.

Tiszteletlenül ki fogják jelenteni, hogy ezek a törvények, melyeket Szent Helytartóm helyezett érvénybe, régimódiak, és nem felelnek meg a modern társadalomnak.

Minden ravasz érvelés közvetlen ellentmondása lesz Isten Törvényeinek, mely a következőt jelenti:

Ezek az emberek olyan törvényeket akarnak bevezetni, amelyek a bűnt igazolják. Ők nem szeretik Istent. Csak mondják, hogy szeretik Őt, és sokan ateisták közülük, akik az ilyen törvényeket támogatják, de azt, amiben valóban hisznek, nem fedik fel.

Terveik közül sok a keresztény törvények betiltását foglalja magában.

Ők egyrészt azokat a törvényeket tolerálják, melyek megengedik a nőknek, hogy a gyermekeket elvetessék az életstílus választása miatt. A (szabad) választás érveit fogják felhasználni, de ez a választás a nők szükségleteit fogja előtérbe helyezni, és nem a gyermekét.

Sok nő lesz meggyötört, miután ilyen módon életet oltott ki. Sokan a veszteség érzését fogják megtapasztalni, mert a szívűkben tudni fogják, hogy azt az életet, amit kioltottak, Isten teremtette.

Kitalálnak majd minden erőteljes és meggyőző érvet, hogy az abortusz jogszabályait létrehozzák. Minden trükköt fel fognak használni, hogy támogatást nyerjenek, mely arra irányul, hogy az abortuszt mindenki számára elérhetővé tegyék.

Ezért a bűnért le fogom rombolni az országukat.

Az abortusz bűne Atyámnak nagy fájdalmat okoz, és nem fogja megengedni, hogy ez továbbra is folytatódjék.

Azok a nemzetek, amelyek folyamatosan azzal próbálkoznak, hogy az abortusz minél több nő részére elérhetővé váljon, és az abortuszt úgy segítik elő, mintha az egy jó dolog lenne, el lesznek távolítva, és olyan büntetésben lesz részük, amelyből nem tudnak majd felépülni.

Ők a gyilkosság bűnéért lesznek vétkesek, és azon első csoport egyikét fogják majd alkotni, akik a Nagyfigyelmeztetés alatt rettenetes fájdalmat fognak elviselni.

Isten nem fogja nektek megengedni, hogy megérintsétek azt az életet, amit Ő teremtett.

Büntetését földrengés formájában fogja rátok zúdítani, és sok nemzet egyik büntetést a másik után fogja kapni, egészen az Úr napjáig.

Az abortusz és a gyilkosság lesz az a két bűn, amelyért Atyám szigorú büntetést mér majd a világra.

A bűn, tanítványaim, olyasvalami, mint a folt, mely üszkössé teszi a lelketeket minden nap. De amikor a kegyelem állapotában vagytok, akkor a bűn csökken. Minél gyakrabban részesültök a Szentgyónás és a Szentáldozás Szentségében, annál nagyobb kegyelmeket fogtok kapni.

Azoknak mondom közületek, akik naponta részt vesznek a Szentmisén: nektek nagyon különleges kegyelemben lesz részetek. Mert ti, jámbor követőim, gyorsan fogtok Paradicsomom kapuin áthaladni.

Menjetek most és töltsetek egy kicsivel több időt Velem. Beszélgessetek Velem. Szeretem a fesztelen (természetes) beszélgetést, ez közelebb visz Engem hozzátok. Vágyódóm utánatok. Vágyom a meghittségre, amelyért epedezem, hogy közelebb tudjalak hozni Magamhoz benneteket.

Ti egy csodálatos kapcsolatot építhettek fel Velem, egyszerűen azáltal, hogy először barátok leszünk. Aztán a szeretetünk fel fog épülni egészen addig az időpontig, amikor az Irántam való szeretetetek és az Én szeretetem irántatok szétrepeszti szíveteket.

Ez nem bonyolult. Most egy új, friss kezdetbe fogjatok, hogy felkészüljetek Királyságomra. Hívjatok Engem.

Ha szerettek Engem, akkor hamarosan bízni fogtok Bennem, és ez a lelketek megtisztulása felé vezet majd benneteket. Boldogabbak lesztek, békességben, és a külvilág dolgai semmit sem jelentenek majd nektek, kivéve a bűn fájdalmát, melynek szemtanúi lesztek.

Én valóban itt vagyok. Várok rátok. Azt akarom, hogy az emberiség helyesen ismerjen meg Engem.

Szeretlek benneteket.

Jézusotok

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer