Jelenlegi hely

Igazság könyve - összefoglaló kötet tartalomjegyzék

Nyomtatóbarát változat

Tartalomjegyzék

Bevezetés...............................................................................................11

Az Isteni Irgalmasságról nevezett Mária küldetésének háttér áttekintése...............................................................................................17

Fontos adminisztratív információk.....................................................20

E Könyv célja..........................................................................................21

Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre (A Lelkiismeret Megvilágítása).....23

Mi a Nagy Szorongattatás?....................................................................27

Mi az Egyházszakadás?..........................................................................30

Melyek azok a próféciák, amelyek ebben az időszakban bontakoznak ki?.....................................................................................35

Mi a Nagyfigyelmeztetés, és mi fog történni a Nagyfigyelmeztetés alatt?...................................................................38

Milyen jelek előzik meg a Nagyfigyelmeztetést?................................45

A Nagyfigyelmeztetés után...................................................................47

Mi fog történni a Nagyfigyelmeztetés után?.......................................48

Mi Krisztus Második Eljövetele és mit jelent ez a világ számára?..................................................................................................51

Mi az Új Paradicsom?............................................................................52

Mi a pokol?.............................................................................................54

Mi az Élő Isten Pecsétje?.......................................................................56

Mi az Élő Isten Pecsétjének Keresztje?................................................60

Melyek azok az ígéretek, amelyek az Élő Isten Pecsétjének Keresztjéhez fűződnek?.........................................................................60

Mi az Üdvösség Érme? .........................................................................60

Ki az Antikrisztus?.................................................................................62

Mi a Fenevad Bélyege?..........................................................................66

Ki a Hamis próféta?................................................................................67

Mi a globális védőoltás?........................................................................75

Mi az Egy-Világvallás?..........................................................................76

Mi az Új Világpénznem?.......................................................................81

Mi az Egy Új Világ- Pénznem?.............................................................89

Mi a Nagy Büntetés (Isten Ítélete)?......................................................89

Mi a Háromnapos Sötétség?.................................................................92

Hogyan kell felkészülni a Nagyfigyelmeztetésre és a Második Eljövetelre?............................................................................................97

Az Élő Isten Pecsétjéhez és az Üdvösség Érméhez fűződő Ígéretek, és azok fontossága a Végidők túléléséhez..........................104

Az Élő Isten Pecsétjéhez fűződő Ígéretek..........................................104

Az Üdvösség Érméhez fűződő Ígéretek.............................................105

Javaslatok a Nagyfigyelmeztetésre, a Büntetésre és a Második Eljövetelre való felkészüléshez........................................106

Lelki felkészülés...............................................................................106

Anyagi felkészülés............................................................................107

További Útmutatás a Katolikusok Számára......................................108

Jézus felszólítása Keresztes Imahadjárat Csoportok alapítására 115

Javaslatok a Keresztes Imahadjárat Csoportok számára.................118

Az Üdvösség Anyja kérése és tanácsa a Napi imákhoz...................120

A Keresztes Imahadjárat 96. imája ....................................................122

Fontos Imák a Végidőkre................................................................... 123

Litániák..................................................................................................125

A Keresztes Imahadjárat Imái Időrendi sorrendben.......................129

Egyéb különleges imák........................................................................213

A Keresztes Imahadjárat imái csoportosítva....................................221

Ima a papok számára, hogy felkészüljenek a Nagyfigyelmeztetésre és a Második Eljövetelre.............................223

A Keresztes Imahadjárat imái minden ember számára, hogy felkészüljünk a Nagyfigyelmeztetésre......................................229

A Keresztes Imahadjárat imái, amelyeket Krisztus Második Eljöveteléig kell imádkozni.................................................239

A lelkek megmentéséért..................................................................239

Védelem az Üldöztetés, a Hamis Próféta, az Antikrisztus és a Sátánnal szemben.....................................................................25

 

A Pápa, a Klérus, az Egyház és a Kereszténység védelméért........................................................................................262

A látnokok és az Üdvösség Küldetésének a Védelméért.............268

A gyermekek és a családok védelméért........................................273

A nemzetekért és a világ vezetőiért...............................................275

Felkészülés Krisztus Második Eljövetelére...................................280

Különböző imák önmagunkért......................................................282

A Keresztes Imahadjárat imái azok számára, akik össze vannak zavarodva, el vannak veszve, nem ismerik Jézust, vagy gyűlölet van a szívükben................... 300

Mit kell imádkoznunk naponta........................................................ 309

Válogatás a Keresztes Imahadjárat napi imáiból..............................311

Más fontos imádságok az idők végére.............................................. 323

Az Irgalmasság Rózsafüzére...............................................................325

Az Irgalmasság Rózsafüzérének imádkozásához kapcsolt ígéretek..............................................................................................325

Hogyan imádkozzuk az Irgalmasság Rózsafüzérét?....................326

A szent Rózsafüzér...............................................................................328

A Boldogságos Szűz Mária Fatima-i jelenése (Portugália).............328

A Boldogságos Szűz Mária tizenöt ígérete a keresztényeknek, akik rendszeresen imádkozzák a Rózsafüzért........................................................................................329

A Rózsafüzér imádkozásának tulajdonított katonai győzelmek ..............................................................................330

A négy Rózsafüzér titoksorozatai......................................................331

Hogyan imádkozzuk a rózsafüzért? .............................................334

Felajánló ima Mária Szeplőtelen Szívének........................................336

Felajánló ima Jézus Szent Szívének....................................................337

Ima Szent Mihály Arkangyalhoz........................................................338

A Szent Mihály Arkangyalhoz mondott ima teljes szövege.......338

Különféle áldóimák..............................................................................340

A víz megáldása...............................................................................340

Az olaj megáldása............................................................................342

Benedek kereszt és az érem megáldása ........................................343

A Rózsafüzér megáldása.................................................................344

Az Élő Isten Skapuláréjának megáldása.......................................345

Az Élő Isten Pecsétjének Megáldása .............................................346

Az Üdvösség Érem Megáldása.......................................................347

A katolikus erkölcs alaptörvényei a keresztény élethez................... 349

A Tízparancsolat..................................................................................351

A Katolikus Egyház öt Parancsolata..................................................357

A böjt és az önmegtartóztatás........................................................359

Törekedjetek életszentségre............................................................360

Hogyan végezzünk egy jó Szentgyónást...........................................361

Lelkiismeret vizsgálat......................................................................361

Útmutatás egy jó Szentgyónáshoz.................................................362

A szentgyónás folyamata................................................................363

Függelék............................................................................................. 365

Miasszonyunk Üzenete és Próféciái La Saletteben..........................367

Miasszonyunk Fatimai Próféciáinak áttekintése..............................372

Miasszonyunk Próféciái Garabandálban..........................................377

Képek a különféle megáldott tárgyakról, melyekre kötelezően szükségünk van....................................................................................381

Az Élő Isten Pecsétjének Keresztje.....................................................382

Az Élő Isten Pecsétje kivágásra, abban az esetben, ha nincs más elérhető másolat...........................................................................383

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer