Jelenlegi hely

Kereső

2014. szeptember 19. péntek, 13:14

Drága gyermekem, meg volt jövendölve, hogy sok hamis próféta fog fellépni, és hogy ez idő alatt hazugságokat fognak terjeszteni Isten Igéjéről.

2014. szeptember 13. szombat 22:50

Drága, szeretett leányom, a változások, amelyeket földi Egyházammal kapcsolatosan megjövendöltem, hamarosan nyilvánvalóvá válnak.

2014. április 8. kedd, 20:20

Drága, szeretett leányom, nem azok az Én ellenségeim, akik nem hisznek Bennem. Ők, az ellenségeim nagyon jól tudják, hogy Én Ki Vagyok, de akik mégis utálnak Engem. Közülük nem mindegyik érti, hogy miért utál Engem, azonban két táborra lehet osztani őket.

2014. április 4. péntek, 23:20

Drága, szeretett leányom, Isten nem azért tárja fel a próféciákat az ember számára, hogy szenzációt keltsen. Ezek a próféciák azért adatnak, hogy felkészítsék az emberiséget a Királyságomban való jövő életükre, és hogy idejében figyelmeztetve legyenek a lelküket érintő potenciális veszélyekre. Az életetekbe történő minden beavatkozás, mely Atyám parancsára történik, a ti javatokat és a többi lélek javát szolgálja.

2014. február 25. kedd, 15:30

Drága, szeretett leányom, az már előre meg volt jövendölve, hogy a végidőkben az emberiség Isten iránti gyűlölete soha nem látott méreteket fog ölteni. Akkor az emberek már nem lesznek képesek különbséget tenni a jó és a rossz között. Sok zűrzavar fogja beárnyékolni őket, és a lélek sötétsége fog uralkodni bennük, ami alig fog majd békét hozni számukra.

2014. február 7. péntek, 15:50

Gyermekem, ha Fiam, Jézus Krisztus a Földön járna, ebben az időben Őt újból meggyilkolnák. Egyetlen hivatalos személy sem ismerné el Őt Egyházában. Nevetség tárgyává tennék, aztán félnének Tőle, és annyira megvetnék, hogy – éppen úgy, mint annakidején – Keresztre feszítenék.

2014. január 31 péntek, 15:27

Drága gyermekeim, ne engedjétek, hogy a gyűlölet, amely erre a Küldetésre irányul, megzavarja a szíveteket. Ehelyett hálával hajtsátok meg fejeteket az Igazság Könyvéért, ezekben az aggasztó időkben a Földön.

2014. január 26. vasárnap, 15:00

Drága, szeretett leányom, soha ne engedd, hogy azok véleménye, akik keserűséggel a szívükben ellenzik ezt a Munkát, megingasson téged a lelkekért vállalt Küldetésemben.

Mit számít az, ha elutasítanak téged és az Én szeretett, hűséges lelkeimet, akik nem hajlandók eltérni Isten Igéjétől? Mit számít az, ha megvetéssel illetnek benneteket, vagy sem? Emberi véleményüknek, melyek tagadják az Igét, semmi jelentősége sincs az Örök Üdvösségre való törekvésetekben. Amikor ti dicsőítetek Engem és tisztelitek Szent Szavamat, minden oldalról támadni fognak benneteket, csak hogy hátat fordítsatok Nekem.

2014. január 2. csütörtök, 20:40

Leányom, szinte már elérkezett hozzátok az az idő, amikor a Kilétemről való minden nyilvános elismerés csupán egy halvány pislákolás lesz a gyertya kanócán, amely szinte már teljesen elégett.

2013. december 11. szerda, 22:05

Gyermekem, a világot sok olyan cselekmény fogja megtéveszteni, amelyek nagy jótékonysági műveknek fognak tartani. A másokért végzett szeretetszolgálatról azt fogják bejelenteni, hogy ez a legnagyobb és a legkívánatosabb tulajdonság Isten Szemében.

Amikor azok, akik a kormányokat, az egyházakat és az államokat ellenőrzik, összefognak, akkor nagyobb hatalmi befolyással fognak rendelkezni Isten gyermekei fölött.

2013. december 4. szerda, 10:30

Drága, szeretett leányom, tudd, hogy minden Szó, amely az Ajkamat elhagyja, Annak Ajkáról származik, Aki küldött Engem. Minden figyelmeztetés, amely ezen Üzenetek által adatik a világnak, Tőle származik, Aki Mindenható. Én Atyám Nevében jövök, és Ő azért küld Engem, hogy még a Második Eljövetelem Nagy Napja előtt előkészítsem az utat a Föld felszentelésére.

2013. december 3. kedd, 19:45

Drága, szeretett leányom, mindazok, akik azt mondják, hogy az Én Nevemben jönnek, és azt állítják, hogy előkészítik az utat az Úr számára, hallatni fogják hangjukat a világ minden részén, sok hang, sok próféta, sok hazug – mindenki Isten Felhatalmazása nélkül.

2013. november 1. péntek 23:17

Drága, szeretett leányom, a gonoszság szelleme egyre csak terjed, és ez befolyással van mindazokra, akik gonoszul ellenzik ezeket az Üzeneteket. Ez még további gonoszsághoz, hazugsághoz és rafináltan kidolgozott tervekhez fog vezetni azzal a szándékkal, hogy megállítsák ezt a Küldetést. Figyelmen kívül kell hagynotok a gonosz nyelveket, és azokat, akik felfuvalkodottak lelki féltékenységük miatt, és akik bármit megtennének, csakhogy megpróbálják elpusztítani ezt a Küldetést, melynek célja, hogy mindenki számára üdvösséget hozzon.

2013. október 21. hétfő, 10:56

Drága, szeretett leányom, a legnagyobb árulás, szeretett és hűséges tanítványaim legnagyobb árulása – azoké, akik mindig is szilárdan kitartanak az Igazság mellett – azon követőim által fog bekövetkezni Egyházamban, akik a nagy csalás áldozatává válnak.

2013. október 20. vasárnap, 12:07

Drága, szeretett leányom, fel szeretném tárni mindnyájatok számára azt, szeretett apostolaim – azoknak, akik a Földön járnak, és akik Szent Szavamat hirdetik -, hogy úgy kell ragaszkodnotok Hozzám, Jézusotokhoz, mint eddig még soha. Az előttetek álló idők nehezek lesznek mindnyájatok számára, és mindazoknak, akik Bennem, Velem és Mellettem maradnak, azt mondom: rátok az a felelősség hárul, hogy az előttetek álló sötét napokban égve tartsátok Fényem Lángját.

2013. október 16. szerda, 23:27

Drága, szeretett leányom, a leggonoszabb istentelen háromság, mely három ellenségemből tevődik össze: a hamis próféta, az antikrisztus és a sárkány, aki maga a Sátán, most fel fog emelkedni, dacolva a Legszentebb Szentháromsággal.

Tudnotok kell, hogy nekik több ezer elkötelezett szolgái vannak, és az idő közeledtével sok titkos és aljas szertartásra fog sor kerülni a kígyó tiszteletére.

2013. október 15. kedd, 15:45

Drága, szeretett leányom, az a Vágyam, hogy papjaim minden Keresztény felekezetben kezdjék el a Legszentebb Szentségek megőrzését. Azok, akik a Katolikus Egyházhoz tartoznak, elsőként fogják megtapasztalni a Szentségek elpusztítását és megszentségtelenítését. Azok, akik hűek Hozzám, Jézus Krisztushoz, gondosan felkészülnek erre a szörnyű pusztaságra, amelybe Egyházam lesz taszítva. Nektek most fel kell készülnötök, mert a hűségeteknek köszönhetően lesz az, hogy Isten minden gyermeke képes lesz szent módon fogadni a Szentségeket.

2013. október 8. kedd, 15:40

Drága leányom, minden gyermekem megkapja Isteni Erőmet, aki Hozzám fordul, és Fiam által kéri Tőlem, hogy támogassam őket e földi megpróbáltatások idején.

2013. október 6. vasárnap, 23:30

Drága, szeretett leányom, a hamis próféta hangja bömböl mindarról, ami Egyházamban szent. Ellenben kevés szó esik Isten Tanításainak betartásáról, a Szentségek gyakorlásának és az Igazság hirdetésének fontosságáról. Ehelyett a figyelem elterelése lesz látható, mint például a szegényekkel és az éhezőkkel való törődés, és mindezt úgy tekintik majd, hogy ez, mint Isten szolgáinak, a ti elsődleges feladatotok.

2013. szeptember 28. szombat. 15:23

Drága, szeretett leányom, mindig emlékeztesd azokat, akik hisznek bennem, de fogalmuk sincs Második Eljövetelem közeledtéről, hogy legyenek éberek azokra a jelekre, amelyek a Nagy Napot megelőzik, s amelyek meg vannak jövendölve Atyám Könyvében.

2013. szeptember 23. hétfő, 13:30

Gyermekem, sok Égi jel lesz megismertetve Fiam Egyházának fedele fölött, amikor a Szentmise Liturgiájában megtörténnek a végleges változtatások. Mindazok, akik nyitva tartják a szemüket és a fülüket, tanúi lesznek Fiam Haragjának, ami nem kerülheti el a figyelmüket.

2013. szeptember 21. szombat, 00:22

Drága, szeretett leányom, amint a hamis próféta hatalma egyre csak növekszik, sok minden fog történni a világban, és aki őt kifogásolni merészeli, figyelmen kívül fogják hagyni, még azokat is, akik Egyházam legmagasabb beosztásaiban vannak.

A politikai nézeteltérések eredményeképpen a Föld négy részre fog elkülönülni. Négy hatalmas birodalom fog kiemelkedni, mint fő forrás, ahonnan a háborúkat fogják irányítani. Mivel ezek a birodalmak hatalmukban megnövekednek, sok részét fogják ellenőrizni a Világnak, de nem mindet, mert Atyám azt nem engedi meg.

2013. szeptember 19. csütörtök, 19:26

Drága, szeretett leányom, miután majd a Liturgiát megváltoztatták és Színem előtt megszentségtelenítették, szegény felszentelt szolgáim nagy bánatukban futva fognak Hozzám jönni. Csak miután ez megtörténik, fogják felismerni, hogy Isten Prófétája az, aki Isten Szavát ismertté teszi, és hogy ez az Igazság. Isten Szava Igazság. Amennyiben az Isten gyermekeinek adott próféciák Tőle vannak, az csak a teljes Igazság lehet, egyébként nem Tőle valók.

2013. augusztus 26. hétfő, 20:20

Drága, szeretett leányom, mielőtt Keresztre feszítettek volna Engem, ellenségeim sok gyűlöletes hazugságot hoztak fel Ellenem. A farizeusok több ízben tartottak összejöveteleket, hogy eldöntsék, mit tegyenek Velem. Ők egy percre sem fogadták el azt, hogy Engem Isten küldött az emberiség megmentésére. Mennyire gyűlöltek Engem. Mennyire ordítoztak, és kínozták a Tanítványaimat, akiket elfogtak.

2013. augusztus 21. szerda, 18:05

Drága, szeretett leányom, mivel az Én Időm egyre csak közeledik, ezért a Föld megújítása és megtisztítása most már elkezdődött. Nem kerülhet sor Második Eljövetelemre addig, amíg a bűn szennyeződése a megtisztulás által gyökerestől ki nem lesz tépve, mely szükséges ezen a Földön.

2013. augusztus 18. vasárnap, 17:45

Drága, szeretett leányom, a hamis próféta terve, hogy megtévessze a világ papságát, elkezdődött.

2013. augusztus 10. szombat, 12:49

Drága, szeretett leányom, senki sem olyan tisztalelkű köztetek, hogy elítélhet másokat az Én Nevemben. De tudnotok kell a következőt: nektek, akik hűségesek vagytok Hozzám és követitek Tanításaimat, sok bánatot kell elviselnetek, amikor annak a legnagyobb gonosz utálatnak lesztek tanúi, amellyel a világnak szembe kell néznie.  

2013. augusztus 5. hétfő, 13:05

Drága gyermekeim, ez lesz hitetek nagy megpróbáltatásának az ideje. A Katolikus Egyház lesz az az egyház, amelyben a nagy megosztottság el fog kezdődni. Fiam papjai a nagy hitehagyás során ebben az Egyházban fognak a legtöbbet szenvedni, mely szenvedést nagyon hamar el kell viselniük az Egyházon belül.  

2013. augusztus 5. hétfő, 4:05

Drága, szeretett leányom, senki se higgye az üldöztetés folyamán, amit azoknak a szeretett felszentelt szolgáimnak kell majd elviselniük, akik hűségesek maradnak Hozzám, hogy Egyházam valaha is meghalhat. Mert ez lehetetlen. Egyházamnak, az Én Misztikus Testemnek örök élete van.

Amikor ellenségeim megváltoztatják a Szentségeket és új ereklyéket, kereszteket és gyakorlatokat vezetnek be, és aztán azt mondják, hogy Egyházam az marad, ami mindig is volt, akkor ők hazudnak. Az Én Egyházam nem változhat meg soha.

2013. augusztus 4. kedd, 23:16

Drága, szeretett leányom, Próféciáim, amelyek az Antikrisztus érkezését feltárják, hamarosan megvalósulnak.

Az a nap, amelyre mindnyájan fel kell készítenetek otthonaitokat és elő kell készítenetek a napi ima-programjaitokat, közel van; és mindazoknak, akik követnek Engem, készen kell állniuk arra, hogy áldozatokat hozzanak annak érdekében, hogy segítsenek Nekem megnyitni Isten gyermekeinek a szemét a világ minden táján erre a gonoszságra, amely a világot a feje tetejére fogja állítani

Oldalak

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer