Jelenlegi hely

Pontosan, ahogy meg lett jövendölve, Keresztre-feszítésének jelentését kiforgatták

Nyomtatóbarát változat

Nagypénteken, 2014. április 18-án keresztutat jártak a római Colosseumban. Az „elmélkedések” a keresztút során kizárólag a szegényekről, a peremre szorultakról, a betegekről, a munkanélküliekről és a bevándorlókról szóltak. Ez a felszabadítás teológiájának /a katolikus szocializmus/ öröksége, amelyet a katolikus Egyház elítélt.

Egyszer sem történt határozott utalás arról, hogy Jézus azért ontotta vérét és halt meg a kereszten, hogy megszabadítson bennünket bűneinktől és megváltson bennünket a pokol örök kárhozatától.

Bemutatunk néhányat ezekből az „elmélkedések”-ből. Valamennyit elolvashatják a Vatikán weboldalán. /Lásd az alábbi linkeket: http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2014/documents/ns_lit_doc_20140418_via-crucis_en.html /

 

II. ÁLLOMÁS: Jézus felveszi keresztjét

Ez mindazoknak a hibáknak a terhe is, amelyek a gazdasági kríziseket és azoknak súlyos társadalmi következményeit okozták: mint a munka bizonytalansága, a munkanélküliség, elbocsátások, egy gazdaságé, amely inkább uralkodik, mintsem szolgálna, pénzügyi spekulációk, öngyilkosságok, korrupció és kizsákmányolás, a helyi ipar veszteségei.

Ez az a kereszt, amely a munka világát nyomja, az igazságtalanságét, amely a dolgozók vállára nehezedik.

Jézus vállalja ezt és arra tanít, hogy utasítsuk vissza az igazságtalanságot és az Ő segítségével tanuljuk meg, hogy a szolidaritás és a remény hídjait építsük fel, különben olyanok leszünk mint a juhok, melyek elveszítették az utat ezen krízisek során.

 

III. ÁLLOMÁS: Jézus először esik el

A belső erővel, amelyet az Atyától kap, Jézus segít nekünk abban, hogy elfogadjuk mások gyengeségét, hogy irgalmasságot mutassunk az elesettek iránt, és törődjünk azokkal, akik ingadoznak. És erőt ad ahhoz, hogy ne csukjuk rá az ajtót azokra, akik kopogtatnak és menedéket kérnek tőlünk, méltóságot és hazát. Saját gyengeségünk tudatában átöleljük a bevándorlókat sebzettségükben és segíteni fogjuk őket abban, hogy biztonságot és reményt nyerjenek.

 

V. ÁLLOMÁS: Cirenei Simon segít Jézusnak a kereszthordozásban

Csak, ha megnyitom szívemet az isteni szeretetnek, tudok közeledni ahhoz, hogy mások boldogságát keressem a tevékeny szeretet által: egy kórházban töltött éjszaka, egy érdek nélküli bér, egy könnycsepp, melyet letörlök a családban, szívből jövő nagylelkűség, széleskörű elkötelezettség a köz javára, kenyerünk és munkánk másokkal való megosztása, minden féltékenység és irigység elutasítása.

 

VII. ÁLLOMÁS: Jézus másodszor esik el

Benne megpillantjuk mindazoknak a keserű tapasztalatát, akik különféle börtönökben ülnek, mindezek embertelen ellentmondásaival együtt. Körülfogva és bezárva, gyötörve és elesetten. A börtönök manapság is elkülönítettek, mellőzöttek, a társadalom által visszautasítottak.  Jellemzik ezeket a bürokratikus rémképek és a késleltetett igazságszolgáltatás. A büntetést fokozza a túlzsúfoltság: egy szigorított büntetés, igazságtalan szenvedés, valami, ami felemészti a testet és a vért. Néhányan – túl sokan! – nem élik túl… És amikor egyik fivérünket vagy nővérünket szabadon engedik, azontúl is úgy tekintünk rájuk, mint „büntetett előéletűekre”, és elzárjuk előlük a szociális és gazdasági felszabadítás ajtóit.

 

IX. ÁLLOMÁS: Jézus harmadszor esik el

Jézusról való elmélkedésünk, aki elesik, de újból feláll, segítsen bennünket túljutnunk azon a szűklátókörűségen, amely félelmet vált ki szívünkből a jövőt illetően, különösen ezekben a kritikus időkben. Hagyjuk magunk mögött a múltról való egészségtelen nosztalgiát, önelégültségünket és a változás visszautasítását, és azt a magatartást, amely azt sugallja: „De mi ezt mindig ilyen módon tettük!”

[Úgy tűnik, hogy ezzel a hagyományőrző katolikusokat támadják, akik nem kívánnak változtatni.]

Jézus, aki botladozik és elesik, de azután felkel, egy biztos reményre mutat, amely bensőséges imádság által táplálva, éppen a megpróbáltatás idején születik, nem utána vagy attól különválva!

 

XI. ÁLLOMÁS: Jézust keresztre feszítik

Manapság, Jézushoz hasonlóan, sokan fivéreink és nővéreink közül a fájdalom ágyára vannak szegezve, kórházakban, öregotthonokban, családjainkban. Ez egy kemény időszak, a magány keserű napjaiban és kétségbeesésben. „Istenem, Istenem, miért hagytál el Engem?”

 

XII. ÁLLOMÁS: Jézus meghal a kereszten

„Emlékezzél meg rólam…” (Lk 23:42) A tolvaj testvéri kérése, aki társa lett a szenvedésben, átszúrja Jézus szívét, ez visszhangja saját fájdalmának. És Jézus meghallgatja ezt a kérést: „Még ma Velem leszel a paradicsomban”. Mások szenvedése mindig megvált bennünket, mert kihúz bennünket önmagunkból. [!!]

„Asszony, íme, a Te Fiad”… (Jn 19:26). De az Ő Anyja, Mária az, aki Jánossal együtt a kereszt lábánál állva elűz minden félelmet. Ő megtölti ezt a jelenetet gyengédséggel és reménnyel. Jézus nem érzi többé egyedül magát. Így van velünk is, ha betegágyunknál ott van valaki, aki szeret bennünket! Hittel, a végsőkig.

„Szomjazom” (Jn 19:28). Mint a gyermek, aki inni kér édesanyjától, mint a beteg, aki lázban ég… Jézus szomjúsága mindazok szomjúsága, akik életre, szabadságra és igazságra vágynak. És a szomjúsága annak, aki a legszomjasabb, Istennek, aki végtelenül jobban, mint mi magunk, vágyik a megváltásunkra”.

„Beteljesedett!” (Jn 19:30). Minden: minden szó, minden cselekedet, minden prófécia, Jézus életének minden pillanata. A kép teljes. A szeretet ezernyi színe most teljes szépségében ragyog. Semmi sem ment veszendőbe. Semmi sem lett eldobva. Minden szeretetté változott.

Minden teljessé vált, nekem és neked! És ezáltal, még a halál is jelentőséget nyer!

 

Az Úr 2014. április 8-i próféciája:

"Ez év Nagyhetétől kezdve, meg fognak jelenni a repedések, és a Keresztre feszítésem jelentését el fogják ferdíteni. Új értelmezéseket fognak bemutatni a hívők előtt, és ellenségeim szájából a hazugságok fognak ömleni. Passiómat ravasz módon ki fogják gúnyolni, de ez nem lesz azonnal nyilvánvaló. De amikor már többé nem a Kereszthalálomra fognak összpontosítani, és amikor furcsa gesztusok történnek Egyházamban, tudni fogjátok, hogy ez a kezdete földi Egyházam lerombolásának."

/A teljes üzenet/

 

A cikket fordította: Z. Katalin

Forrás: Just as foretold: the meaning of His Crucifixion was twisted

www.masodikeljovetel.hu

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer