Jelenlegi hely

Üdvösség Anyja: Ők a tiszteletbeli doktorátus címet fogják megkapni a Hamis Próféta frissen megújított egyházában

Nyomtatóbarát változat

2013. december 11. szerda, 22:05

Gyermekem, a világot sok olyan cselekmény fogja megtéveszteni, amelyek nagy jótékonysági műveknek fognak tartani. A másokért végzett szeretetszolgálatról azt fogják bejelenteni, hogy ez a legnagyobb és a legkívánatosabb tulajdonság Isten Szemében.

Amikor azok, akik a kormányokat, az egyházakat és az államokat ellenőrzik, összefognak, akkor nagyobb hatalmi befolyással fognak rendelkezni Isten gyermekei fölött.

Társadalmatokban a legszerencsétlenebbek fölötti hatalom két dolgot jelenthet: vagy valami jó dolog érdekében történik, vagy pedig rossz célból.

Azt kell kérnem mindnyájatoktól, hogy figyelmetek teljes erejével összpontosítsatok továbbra is Fiam kívánságára az üdvösséghez vezető eme nehéz úton. Sokan Isten hű szolgái közül – bár jó szándékúak – túl gyengék lesznek ahhoz, hogy az üdvösség útján maradjanak. Isten ellenségeitől olyan nehéz nyomás fog rájuk nehezedni - csakhogy tagadják meg Fiamat -, hogy el fognak pártolni az Igazságtól.

A hamis próféta egy erőteljes ökumenikus hitet fog bevezetni, és ez minden eretnek megelégedésére fog szolgálni. Fiam Egyházában a legtöbben meg lesznek tévesztve, de felszentelt szolgái közül szinte a fele meg fogja tagadni, hogy végső esküt tegyen, amit megtévesztő módon úgy fognak bejelenteni, mint a Szent Eukarisztiára tett esküt. A Szent Eukarisztia és annak megszentségtelenítése lesz minden elégedetlenség és nézeteltérés középpontja. Aztán, mivel hamis csodákat fognak neki tulajdonítani, a világ hírességei közül sokan körül fogják venni a Hamis Prófétát, pártfogását keresvén udvarában. Ekkor lesz az, hogy ő majd össze fog állítani egy listát a kitüntetésre jelöltekről, akik meg fogják kapni a tiszteletbeli doktorátus címet a hamis próféta frissen megújított egyházában, ami a korábbinak csak egy üres burka lesz. Mindenki el fogja fogadni a nagy jótékonysági munkálatokért kapott díjakat, akiket így a csaló irányítása alá fognak vezetni. Mindnyájan dicshimnuszokat fognak zengeni egymásról, míg végül nyilvánosan be nem jelentik, hogy a hamis próféta egy élő szent, mivel az úgynevezett csodákat - fogják mondani - mint Isten szolgája tette. És aztán ő és az Antikrisztus a világ nagy részét ellenőrizni fogják, de Oroszország és Ázsia nem fognak belekeveredni, mert ez a két birodalom felemelkedik majd az új Babilon ellen, míg csak Róma meg nem semmisül.

Mindezek az események meg fognak történni, és amikor azt látjátok, hogy a templomokat olyan helységekként használják, ahol ők büszkén fitogtatják nagyságukat és jótékonysági munkáikat, akkor majd világosan felismeritek, hogy a gőg hogyan diktálja szándékaikat. Amikor Róma elesik, akkor a megpróbáltatások is nagyobbak lesznek, de azok rövidéletűek lesznek. Ekkorra fog az idő megérni Fiam, Jézus Krisztus visszatérésére.

Nem szabad figyelmen kívül hagynotok ezeket a próféciákat. Ha egyszer az új, hamis hit pártjára álltatok, amelyet hamarosan bejelentenek, akkor félredobjátok Fiamat, Jézus Krisztust, és elsodródtok Irgalmától. Soha ne adjátok fel az Örök Élethez való jogotokat olyasvalakiért, aki megpróbál az eretnekségbe vezetni benneteket.

Szerető Édesanyátok,

Az Üdvösség Anyja

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer