Jelenlegi hely

Isten Anyja: A neked adott Küldetés az utolsó láncszem a végső Szövetségben

Nyomtatóbarát változat

2013. május 7. kedd 17:00

Drága gyermekem, e nagyon különleges jelenés során feltártam neked Szívem titkát és azt, hogy Szívem mennyire összefonódott szeretett Fiam Szentséges Szívével. Az Én Szívem összhangban dobog az Ő Szívével, és mint Társmegváltó azon fogok munkálkodni, hogy Isten minél több gyermekét elvigyem a Béke Új Korszakába.

Mint Isten Anyjának, nekem adatott meg a hatalom a fenevad fölött, és mindazok, akik krik a segítségemet, nagy védelmet fognak kapni Istentől. A Fiamtól kapott e különleges hatalom miatt, minden kísérletet meg fognak tenni annak érdekében, hogy megbecstelenítsék Nevemet a fenevad uralkodása alatt. Nyilvános rendezvényeket fognak szervezni azon kívánságom tiszteletére, hogy Isten minden gyermeke egyesüljön. Sajnos közülük nem mindenki fogja tiszteletben tartani az Igazságot.

Én a franciaországi La Salette-ben és a portugáliai Fatimában feltártam az Igazságot, de sokan mégsem értik azt, amit elmagyaráztam. Hamarosan valósággá fognak válni a megjövendölt próféciák, és a gonosz Irántam való gyűlölete különleges szertartásokban fog megnyilvánulni, amely sértő lesz Istennel szemben.

Fiam egy különleges tervet hozott létre, amelynek minden egyes részlete ki van dolgozva annak érdekében, hogy a világ megkaphassa az Igazságot Isten ellenségeiről. Ő azért teszi ezt, mert egyedül csak az Igazság mentheti meg az emberi nemet. Amennyiben Isten gyermekei követik a hazugságokat, és belekeverednek a megtévesztésbe, az Antikrisztus világra hozott tervébe, akkor ők hátat fognak fordítani Fiamnak és a saját üdvösségüknek.

A neked adott Küldetés az utolsó láncszem a végső Szövetségben, amelyet Fiamnak teljesítenie kell, engedelmeskedvén Atyámnak, a Legmagasságosabb Istennek. Ez lesz az az eszköz, amely által a lelkek meg fognak menekülni a Sátán és az ő gonosz hadseregének szorításából a Földön. Ezen ok miatt az irántad mutatott gyűlölet kegyetlen és heves lesz, mely ellenségeid szavai, tettei és cselekedetei által fog megmutatkozni. A veled szemben tanúsított harag semmilyen más haraghoz nem lesz hasonlítható, és neked meg kell értened, hogy ez várható. Fiam munkájával hevesen szembeszállnak majd ezekben az időkben, és Neki és Egyházának el kell viselnie a végső Keresztre feszítést a Földön még azon feltámadás előtt, melyet mindazok számára ígért, akik hisznek Benne.

A gyűlölet valós, és a gonosz még a választott lelkek és látnokok józan elméjét is ellened fogja fordítani, gyermekem. Sohase szomorkodj magadért, vagy ezekért a lelkekért, mert Fiam szenvedése tízszer rosszabb. Fiam, az emberiség Megváltója volt az, Aki meghalt az emberek bűneiért, és akit még mindig indulattal gyűlölnek, melyet a Sátán dühe szül és irányít. Az én Fiam az, aki az ilyenfajta támadásoknak a tárgyát képezi, és amikor sértéseket vetnek rád, gyermekem, Őt újból megkorbácsolják.

Nektek, mindnyájatoknak, fel kell állnotok, és úgy kell cselekednetek, ahogyan Fiam mondja nektek, mivel ti ki lettetek választva, hogy Maradék Hadseregét megalkossátok. Amikor az Ő Nevében szenvedtek, az Isten Dicsőségét és az emberek üdvösségét szolgálja. Amikor majd az Új Ég és az Új Föld eggyé válik, akkor ez a szenvedés megszűnik, és mindenki dicséretet fog zengeni Istennek.

Szeretett Édesanyátok,
Isten Anyja,
Az Üdvösség Anyja

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer