Jelenlegi hely

Miről is van szó ?

Nyomtatóbarát változat
2010. novemberétől egy ír látnoknőn keresztül, az emberiség Isteni üzeneteket kap a Nagyfigyelmeztetésre és a Második Eljövetelre való felkészítésre. A látnoknőnek a médiától távol kell maradnia, az Egyháztól azonban nem, és a Maria Divine Mercy ( az Isteni Irgalmasság Máriája) néven kell működnie.
Nagyon fontos, hogy az üzenetek olvasása előtt, alatt tisztába tegyünk néhány gondolatot. Ezt annak tükrében tudjuk megtenni, hogy ismerjük az üzeneteket, és ezáltal segíteni tudunk azoknak, akik most találkoznak velük először.
Ki kapja az üzeneteket?
Egy Írországban élő asszony, egy hitétől elforduló személy, csodás módon kezdődő megszólítását követően, minden nap kap üzenetet. Részletesen olvasható a vele készült interjúban, melyet egy amerikai riporter készített. A riport. Azóta Selymes atya elkészített vele egy második interjút is.
Miről szólnak az üzenetek?
 • Az üzenetek célja egyrészt arra a misztikus találkozásra (a Nagyfigyelmeztetésre) történő felkészítés, melyet minden ember hamarosan át fog élni. Ez szerepel a Szentírásban is, bár sokan kételkednek ebben. Ez az esemény Garabandalban volt megjövendölve, részletesen kifejtve. Még pontosabban ezek az üzenetek tartalmazzák. Ebben a találkozásban mindenki látni fogja lelke állapotát, valamint át fogja élni azt a lelki fájdalmat, melyet bűneivel okozott. Ez a lélek megvilágosodása. Fizikai fájdalmat nem okoz senkinek sem, de lelkileg olyan élmény lesz, amit senki sem fog tudni utána elfelejteni. Célja – legfőképpen a hitetlenek számára – egy esélyt adni, megmutatva, hogy igenis, Isten létezik.
 • A lelkek megmentéséről. Azoktól, akik hisznek az ima erejében, ezeken az üzeneteken keresztül is azt kéri az Úr Jézus, hogy imádkozzanak azokért a lelkekért, akik elutasítják Őt, akik a sátán fogságában vannak, akiknek esélyük sem lenne az üdvösségre. De az ima mindenkin tud segíteni. A gonosz ellen az egyedüli fegyver az ima. Az idő rövidségére – a második eljöveteléig – hívja fel a figyelmet, emiatt buzgóbb imádságra szólít, hív.
 • Az életünk legfontosabb teendőiről, a szeretet fontosságáról, az ima, a szenvedés jelentőségéről. Leginkább azokat szeretné megszólítani, elérni, akik nem ismerik Őt, vagy ismerik, de elutasítják Őt. Mindenki egyformán fontos számára, nincs különbség senki között. Nem új dolgot mond, hanem megerősíti Egyháza tanítását, a Szentírás igazságát, az Evangéliumi élet szükségességét. Irgalmasságával mindenkit vár.
 • Az emberiség jelen helyzetéről, előtte álló nehézségekről. Felkészítés azokra az előttünk álló időkre, melyeket a Szentírás a Jelenések Könyvében tartalmaz, illetve az utolsó időknek mond. Jelenleg ezt az időszakot éljük. Feltárja a gonosz szerepét, a gonosz mesterkedését, megmutatja a gonosz elleni küzdelem útját, és segít felkészülni azokra a nehéz időkre, melyeken keresztül kell mennie az emberiségnek. Melyről az elmúlt 173 év Máriás korszak üzenetei is szóltak, melyek közül nem keveset elfogadott az Egyház is. Jézus Második Eljövetele előtt az emberiségnek meg kell tisztulnia.
 • Az emberiség felkészítésére Jézus Második Eljövetelére. "Fiam azért adja ezeket az Üzeneteket a világnak, hogy megtartsátok Tanításait. Ő azért teszi ezt, hogy senki se utasítsa el tévesen Szent Szavát, amikor földi Szent Egyházának Tanításait meghamisítják és megszentségtelenítik. Isten Szavát sohasem szabad megváltoztatni, de a próféciák pontosan megjövendölték ezeket a napokat, hogy mikor fog ez bekövetkezni, és hogy mikor fogja Péter sziklára épített Egyháza ezt megtenni."
 • Sok próféciát is tartalmaz, a jelenleg még kétkedő, bizonytalan lelkek számára is. Aki ismeri a Máriás korszak kiemelkedő üzeneteit, azok számára – legyen az világi hívő, vagy felszentelt egyházi személy – egyértelmű ezen üzenetek igazságtartalma. Semmi szenzációéhség nincs benne – a kritikával ellentétben -, Isten szól az emberiséghez, és jelzi az előtte álló események sorozatát, megmutatva a követendő utat. Nem az Egyház által járt út ellen szól, hanem jelzi a gonosz által eltervezett és felállított csapdákat, célját, ahogy az előző pontban idézett Szűzanya üzenet mondja. Az Írások szerint is ennek be kell következnie, ezt az Egyház is tudja – lásd KEK675-677. Nehézséget számára az okozhat, hogy ez most, a mi időnkben fog beteljesedni. Ennek elfogadása, míg a megjövendölt jelek nem látszanak, nagyon nehéz. Az üzenetek ellen szóló támadások, kritikák ennek jeleként tudhatók be. Gondoljunk Fatimára, 1917-ben senki nem gondolta volna, hogy a Szűzanya szavai be fognak teljesedni – akár Oroszországgal kapcsolatosan is, vagy a II. világháborúval kapcsolatban-, és azok melyek napjainkra vonatkoznak, azok is be fognak. Ezek tények. De akkor is megkapta a világ, hogyan kerülheti el a gonosz által kitervelt csapásokat, most is megtudjuk, hogyan lehet enyhíteni a ránk váró események hatását.
Az üzenetek és a Szentírás kapcsolata
A próféciák nem változtathatják meg a TAN-t, nem tehet hozzá, nem vehet el belőle. Csak magyarázzák a tanításokat. Ezek az üzenetek pont ezt teszik. Semmi sincs benne, ami ellenkezne a Szentírás, az Egyház tanításával. Ezt sok-sok pap igazolja, akik olvassák az üzeneteket, még akkor is, ha nyilvánosan nem vállalják fel ennek tényét. Ezzel kapcsolatosan ajánljuk meghallgatni Selymes atya riportját a Mária Rádióban elhangzott előadásában. Az üzenetek egyre több megtérést, nem hívők Isten felé fordulását, lanyha katolikusok buzgóbb szentségekhez fordulását eredményezik, melyek jelzik Isten szándékát is.
Második eljövetel?

Több helyen elhangzik az üzenetekben, hogy Jézus eljön. A Nagyfigyelmeztetés lelki élménye nem az az eljövetel, amit második eljövetelként vár mindenki, és szerepel a Szentírásban. Ez egy lelki találkozás lesz Jézussal. Sokan, papok, püspökök, erre való hivatkozással utasítják el az üzenetek isteni eredetét. Most Jézus lélekben jön, egy misztikus találkozás keretében – ahogyan Garabandalban részletesen meg lett jövendölve. Egyszerre éli át mindenki. Néhány perces esemény lesz, melyet jelek előznek meg. Mindez részletesen szerepel az üzenetekben.

A MÁSODIK ELJÖVETEL-lel kapcsolatosan: "Ezúttal azért jövök vissza, hogy megjutalmazzam mindazokat, akik Engem követnek. Ezzel az eseménnyel kapcsolatban sok a világon a zavarodottság. Sok ember azt hiszi, hogy visszajövetelem a világ végét jelzi. Ez nem így van, mert a világ vége helyett, ez a végidőket fogja jelenteni, amikor a sátán és követői, akik elmondhatatlan nyomort okoznak a világnak, 1000 évre száműzve lesznek a Földről. (részlet a 2011. május 20., péntek 10:00 üzenetből.)"

Az üzenetekből már egyértelmű, hogy a Nagyfigyelmeztetés eseménye egy szükséges lépése a Második Eljövetelnek. Annak a Második Eljövetelnek, amire már oly rég óta vár az emberiség. De előtte a világnak fel kell arra készülnie. Ez a felkészítés most van folyamatban, Jézus Krisztus által, többek között ezeken az üzeneteken keresztül.

Az Egyház hozzáállása
Az üzenetekben részletesen szerepel, mi lesz a hozzáállása az Egyháznak ezekhez az üzenetekhez. Ezzel kapcsolatosan egy kigyűjtést készítünk.
Miből gondoljuk, hogy az üzenetek hitelesek?
 • Amennyiben Isten valóban szólni kíván az emberiséghez, meg is oldja, hogy eljusson üzenete az emberekhez. Meg kell nézni, hogy ezen üzenetek milyen gyorsan terjednek, milyen sok nyelvre fordítják, mennyi önkéntes munkálkodik ezen az ügyön. Ez ilyen gyorsan nem történhetne meg, ha csak emberi kezdeményezés lenne.
 • Egy másik elgondolkodtató dolog, hogy a jelenleg a világban ismert jelenések egy közös mondanivalója ez a Nagyfigyelmeztetés néven említett esemény. Kizárhatjuk, hogy a világ különböző pontjain élő személyek úgy tartják a kapcsolatot egymással, hogy megbeszélik a részleteket.
 • Valamint, akik részt vesznek ezeknek az üzeneteknek a terjesztésében, az emberekhez történő eljuttatásában, azok átélik, hogy sokszor milyen ellenállásba ütköznek, milyen események kísérik munkájukat, mely a gonosznak arra a szándékára utal, hogy megakadályozza az üzenetek terjesztését.
 • Az üzenetekben szerepelnek olyan próféciák, megjövendölt események (vezetők halála, természeti katasztrófák), melyek bekövetkezése elgondolkodtatja azokat is, aki eleve elutasítják. Sajnos ezek a jövendölések miattuk szükségesek.
 • Akik elolvassák az üzeneteket, láthatják, hogy a leírtaknak megfelelően (elutasítóan) viszonyulnak tartalmukhoz az emberek, az egyházi személyek, legfőképpen a magukat hívőknek mondó emberek. Minden, ami szerepel az üzenetekben, érezhető az életünkben.
 • De tudjuk azt is, hogy a másik oldal, a csaló mindent el fog követni, hogy az emberekben kételyt ébresszen. Célja elhitetni, hogy ezek az üzenetek, illetve ez a misztikus esemény nem isteni eredetű.
 • Az idő előrehaladtával egyre több komoly teológus áll ki ezen üzenetek isteni forrása mellett.

Idézzük egy pap egy professzornak szóló válaszát az üzenetek hitelességével kapcsolatban:

Mark Miravalle professzor úr részére!

Ügyesen adja elő a MDM-től származó üzenetek hitelességével kapcsolatos ellenvetéseit, de Önnek valamennyi érve a racionális teológián alapszik. Látszólag arra a következtetésre jut, hogy ez a Mária egy félrevezetett és tiszteletlen ír háziasszony, aki kiagyalja ezeket az üzeneteket… saját képzeletéből. Mások az Ön érveit úgy használják fel, hogy azt állítják, ezek az üzenetek sátáni eredetűek, feltehetően valamilyen gonosz szellem által ihletve.

Ha Mária egyszerűen egy félrevezetett asszony, hiperaktív képzelőerővel, akkor lehetséges kellene, hogy legyen megismételni azt, amit ő tesz. Lenne szíves találni egy másik személyt, aki saját képzelőerejéből szerkesztene egy, az “Igazság könyvé”-hez hasonló művet!

Azt a véleményt, hogy ezek az üzenetek egy gonosz szellem szüleményei, én nem tudom elhinni, Ön igen? Miféle gonosz szellem kérné a legszentebb Rózsafüzér naponkénti elimádkozását? Vagy javasolná az Irgalmasság Rózsafüzérének naponkénti elimádkozását a megrögzött bűnösök megtéréséért? Vagy az Oltáriszentség imádását és a naponkénti szentmisén való részvételt, valamint a katolikus Egyház hagyományos tanításaihoz való hűséget?

Van egy másik kérdésem, ha szabad. Racionális teológiai érveivel, kérem, magyarázza meg, hogyan lett a farizeus Saulból Pál, a pogányok apostola? Jézus már megalapította Egyházát Péterrel, mint az Ő földi helytartójával, legalább két másik apostollal, Jakabbal és Jánossal, szintén ezen a területen. Hogyan mert Jézus az egyházi hierarchiától függetlenül cselekedni és megtéríteni Sault, váratlanul, Saját akaratából? És nem csak megtéríteni, de tanítani az Evangéliumra és apostolává felkenni őt, mindezt Pétertől függetlenül? Hogyan történhetett ez, ha Jézus kényszerítve van, hogy mindig és mindörökre csak a Saját Egyháza hierarchikus tekintélyének korlátain belül cselekedhet?

Ha elejétől elolvassa ezeket az üzeneteket, számomra teljesen világos, hogy maga Jézus az, aki nem csak a kezdeményezést, de a teljes felelősséget is vállalja e könyv tartalmáért. Jézus több alkalommal emlékezteti Máriát arra, hogy “te vagy az írnok, Én Vagyok a szerző.”

Miravalle professzor úr, ha Ön ugyanezt az analitikus okfejtést használja a Szentírás vizsgálatára, egy halom eretnekséget fog találni! Jézus azonban figyelmeztet bennünket, hogy ne védelmezzük az Ő Szavát.

Ezért azzal a kijelentéssel fejezem be, hogy részemről, majdnem egy év imádság és megkülönböztetés után, elfogadom ezeket az üzeneteket szó szerint, kinyilvánítva a katolikus Egyház hagyományos tanításához való teljes hűségemet, különösen, ahogyan Boldog II. János Pál pápa meghirdette a napjainkban.

Fr. F. Elsinger

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer