Jelenlegi hely

Isten, az Atya arra kéri gyermekeit, hogy az imában egyesüljenek

Nyomtatóbarát változat

2011. november 15., kedd, 11:00

Ma azért jövök, leányom, hogy összegyűjtsem drága gyermekeimet és mindazokat, akik hisznek Bennem, hogy egységben imádkozzanak az összes lélek megmentéséért a Földön. 

Az az Én kívánságom, hogy a Szentháromság iránti végtelen szereteteteket azáltal bizonyítsátok be, hogy az egymás iránti szeretetben alázatot mutattok, hogy az egész emberiség bűne megbocsátható legyen. 

Én az Igazságosság Istene vagyok, de elsősorban a Szeretet és az Irgalmasság Istene. Az irántatok való Atyaisteni szeretetemet Irgalmas jóságom tükrözi vissza. Mint olyan (irgalmas jóság), minden lélek megmentése a szándékom ezekben a végidőkben, amint ezt már ti is felismertétek a Földön.  Ne féljetek, gyermekek. Nem az a célom, hogy megijesszelek titeket, hanem a mindent átfogó Szeretetemmel, melyet minden gyermekem iránt érzek, szeretnélek megölelni benneteket. 

Arra kérem minden gyermekemet, különösen azokat, akik teljes szeretettel vannak Irántam, Teremtőjük iránt, hogy csatlakozzanak testvéreikhez, és álljanak ki a világ gonoszságával szemben.

Gyermekek, most a sátán és a pokol minden démona dacolva Velem, ezekben a végidőkben bejárja az egész Földet.  Ők szétszóródtak az egész világon, üldözik a lelkeket, és az őrület határáig kergetik őket.

A gonosz befolyását majdnem mindenki érzi közületek ebben az időben. Ez azért van így, mert Létezésemet és szeretett Fiam Létezését megtagadták, elutasították és félredobták, most pedig a sötétség borította be világotokat. Mivel nem ismeritek el megteremtésetek Igazságát ezen a Földön, gyermekeim, ti akaratlanul a sátán célpontjai lettetek.

Számos változást fogtok életetekben tapasztalni, mivel ez a fertőzés markában tartja a világot, mint a gyilkosság, a gyűlölet, az ellenszenv a Dicsőségem hirdetésével és Létezésem elismerésével szemben, a háború, az üldözés, a kapzsiság, az ellenőrzés és az erkölcsi romlás. Minden ilyen gonoszságot a sátán idézett elő a világotokban, és a bűnösök terjesztették ezeket, akik annyira nyitottak hamis, üres ígéreteivel szemben.

Ő, a sátán először a hataloméhes bűnösöket és a gyenge hitűeket próbálja elcsábítani. Miután elcsábította őket, rendelkezik velük. Ők pedig megfertőzik, és szörnyű fájdalmat okoznak felebarátaiknak.

Ti, szeretett híveim, arra vagytok felszólítva Általam, hogy álljatok fel, és védjétek meg Szent Szavamat, hogy az emberiség megmenekülhessen.  Ezt kétféleképpen fogjátok tenni. Először is az állandó imádkozás által, másodszor pedig Legszentebb Szavam terjesztésével.  Az ima nemcsak abban fog segíteni, hogy megmentse az emberiséget a pokoltól és a Rólam való teljes lemondástól, hanem a bűntető Kezem ellen is enyhülést hoz. Ez a bűntető Kéz, és e felől semmi kétség, le fog sújtani azokra a gonosz bűnösökre, akik megengedték a sötétség szellemének, hogy ellenőrizhesse a viselkedésüket, amelyet az alattvalók fölött gyakorolnak, akiket uralnak.

Én, az Atyaisten, a Mennyekből arra szólítom fel gyermekeimet, hogy halljátok meg felhívásomat, amint sürgetve kérlek benneteket, és álljatok fel azonnal! Csatlakozzatok egymáshoz az imádságban, mondván:

Legmagasságosabb Isten, szeretett Fiad, Jézus Krisztus Nevében, Akit érettünk, szegény gyermekeidért áldoztál fel, hogy megments minket a pokol tűzétől, hallgasd meg imánkat. Fel szeretnénk ajánlani Neked szerény áldozatunkat, elfogadván a megpróbáltatásokat és a gyötrelmeket, hogy a Nagyfigyelmeztetés alatt eszközként szolgáljon minden lélek megmentésében.

Könyörögve kérünk Téged, hogy bocsáss meg azoknak a bűnösöknek, akiknek nehezükre esik a megtérés, és add, hogy elfogadják Irgalmas Jóságodat, és a Te meglátásod szerint hozzák meg a szükséges áldozatokat, hogy a megváltásra méltók legyenek a Te Szemedben.” 

Ha ti Hozzám, Mennyei Atyátokhoz, a Legmagasságosabb Istenhez, az Univerzum és az emberiség Teremtőjéhez imádkoztok, meg fogom hallgatni imáitokat, és védelmet biztosítok mindazoknak, akikért imádkoztok.

Köszönöm nektek gyöngéden szeretett gyermekeim, hogy ezt a Mennyből jövő Isteni felszólítást felismeritek.  Köszönöm, hogy alázatos szívvel felismeritek Hangomat, amikor az hozzátok szól.

Ne feledjétek, hogy Én az Irgalmasság Óceánja vagyok, és Atyai szeretettel szeretlek mindnyájatokat.  Csak arra törekszem, hogy közületek egyenként mindenkit kimentsek a sátán karmaiból, hogy egy Szent családdá egyesülhessünk.

 

Isten, az Örök Atya

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer