Jelenlegi hely

Isten az Atya: Meg fogom vívni az Armageddon csatáját a Mennyei Hierarchiával együtt

Nyomtatóbarát változat

2012. június 9., szombat, 3:45

Édes leányom, bízzál abban, hogy Én, a te Mennyei Atyád, hatalmamnál fogva mindent meg fogok tenni, hogy minden gyermekemet megmentsem a Földön.

Bár Nekem tiszteletben kell tartanom az Általam adományozott szabad akarat ajándékát, mint a legnagyobb ajándékot, mely biztosítani hivatott, hogy az emberiség önszántából, és ne kényszerből szeressen Engem, mégis, Én csodákat fogok tenni, hogy Gyermekeimet hazavezessem Hozzám.

Mivel Én vagyok az Igazságosság Istene, soha nem tudnám elnézni, vagy elfogadni a gonoszságot, de meg fogok bocsátani mindazoknak, akik üdvösségüket keresvén visszafordulnak Fiamhoz, amikor tudomásukra jut az Igazság Könyvének tartalma.

Meg fogom vívni az Armageddon csatáját, a Mennyei Hierarchiával együtt, és ígérem, hogy le fogom győzni az ellenséget és az ördögöket, akik Lucifer kezének ivadékai.

A sátán ezeréves száműzetésének ideje egyre közeledik, és jaj annak az embernek, aki nem tagadja meg őt, és az ő gonoszságait.

Isteni Szeretetem mindenkinek meg lesz mutatva, és az a Vágyam, hogy az Én pompás Királyságomat, a Paradicsomot, mindenkivel megosszam.

Prófétáim mindent meg fognak tenni, hogy mindenkit Fiam karjaiba vezessenek.

Gyermekeim, ne hagyjatok el Engem, a ti szerető Atyátokat.

Gyertek, halljátok meg Hívásomat.

Ne utasítsátok vissza örökségeteket.

Ti most a legnagyobb válsággal szembesültök az emberi faj megteremtése óta, mert az idő elérkezett számotokra, hogy megtegyétek a végső választásotokat.

Legyetek tudatában annak, hogy minden hazugság és kísértés arra, hogy a Sátán és ördögei karjaiban vigaszt keressetek azért van, hogy ellophassák a lelketeket.

Egyedül csak azok lesznek elég erősek, hogy a sátán hatalmának ellenállhassanak, akik időt szánnak arra, hogy megvédjék a hitüket az ima és a szentségek által.

Ne feledjétek, hogy a Sátán nem tud győzni, mert neki erre nincs hatalma. Ő most mindenkit támadni fog, még a szent embereket is, hogy visszautasítsanak Engem és az Én szeretett Fiamat.

Ehelyett ő majd a sötétség és az összezavarodottság mélységébe szippant benneteket, és ti a megtévesztés bonyolult hálójának a fogságába fogtok esni, arra pedig, hogy ne gabalyodjatok bele, képtelenek lesztek.

Hallgassatok meg most Engem. A végső harc elkezdődött. Ne kövessétek el azt a hibát, hogy ezt a Mennyei Hívást visszautasítjátok, mert ez azt jelentené, hogy örökre elvesztek.

Ó, bár tanúi lennétek a lelkek tragédiájának, akik elutasítják majd az Üdvösség Kelyhét!

Ők majd tehetetlenül a pokol mélyére zuhannak a sátánnal együtt, ahonnan nincs visszaút.

Nekem, mint a ti Atyátoknak, rá kell mutatnom azokra a veszélyekre, amelyekkel szembe kell néznetek.

Miért nem akartok meghallgatni?

Ha ti hisztek Bennem, akkor nektek tudnotok kell, hogy Én mindenképpen elküldeném prófétáimat, hogy figyelmeztessenek benneteket.

Hát nem ezt tettem korábban is? Meghallgatták őket? Nem, sokan nem hallgatták meg őket, és a próféciák mégis kibontakoztak hitetlenkedő szemeik előtt.

Ez alkalommal azért jövök, hogy kijelentsem: Fiam, az igaz Messiás újra eljövetelének ideje közel van.

A Sátán tudja ezt. Irántam való gyűlölete olyan erős, hogy ő mindent meg fog tenni, hogy elragadja Tőlem gyermekeimet.

Én vagyok a ti Istenetek, a Kezdet és a Vég.

Kezdetben megteremtettem a világot, és az Én kezem által lesz az is, hogy ez a világ, amelyet ti ismertek, véget ér.

De azoknak a gyermekeimnek, akik a Sátánt megtagadják, azt mondom: rátok az új világ vár, az Új földi Paradicsom, minden dicsőségében.

Ne fordítsatok hátat! Ne engedjétek, hogy a téves emberi gondolkodás megakadályozzon benneteket és szeretteiteket abban, hogy belépjetek ebbe a pompás Paradicsomba, ahol semmiben sem fogtok hiányt szenvedni.

Válasszátok Paradicsomomat, a szeretet, az öröm és a szépség Paradicsomát, egy különleges helyet, ahol tökéletes harmóniában fogtok élni szellemben, testben és lélekben.

Nincs romlottság. Nincs bűn. Csak szeretet, ahol Isteni Akaratommal egységben fogtok élni.

 

A ti szerető Mennyei Atyátok,
A Magasságos Isten

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer