Jelenlegi hely

A Római Birodalmon belül fog a nagy förtelem felemelkedni Ellenem

Nyomtatóbarát változat

2013-06-15 16:48

Drága, szeretett leányom, ahogyan Én egyedül tettem meg a lassú és fájdalmas utat a Kálvária hegyére, éppúgy fogja Maradék Hadseregem is azt megtenni.

Amikor ezen a gyötrelmes dombon kapaszkodtam fölfelé, több száz Római katonával voltam körülvéve, akik megakadályozták az út mentén levőket abban, hogy vigaszt nyújtsanak Nekem. Bár nem lett volna szükség arra, hogy egy embert ilyen sok katona őrizzen, jelenlétük mégis azért volt, hogy számos dolgot szemléltessen. Meg akarták mutatni Követőimnek, vagy bárki másnak, akik megpróbálták Tanításaim Igazságát terjeszteni, hogy kik azok, akik parancsolnak. Azért volt ez az agresszív cselekedet, hogy megfélemlítsék és megfenyegessék azokat, akik ki merték mutatni Irántam való hűségüket.

A zsidók megtagadtak, aztán elárultak Engem. A Rómaiak keresztre feszítettek Engem, és ezért volt Róma az a hely, ahol szeretett Péter apostolom arra kapott utasítást, hogy megalakítsa Egyházamat a Földön, mert arra vágytam, hogy Egyházam azok között alakuljon meg, akik üldöztek Engem.

Miközben hamarosan sor kerül Második Eljövetelemre és feltárul azon Végső Küldetésem, hogy eljövök elhozni a megígért végső üdvösséget az emberiség számára, a történelem meg fogja ismételni önmagát. A zsidók még mindig tagadni fognak Engem a Nagyfigyelmeztetés bekövetkeztéig. Isten ellenségei mindenhol fel fognak lázadni Ellenem. Azok, akik szeretnek Engem, és akik azt mondják, hogy Engem képviselnek, el fognak árulni Engem.

A Római Birodalmon belül fog a nagy förtelem felemelkedni Ellenem. Babilon, a Római Birodalom hazája, ahol azok a nemzetek találhatók, akik a hamis istenek javára elhagyták Istent, lesz az a székhely, ahonnan továbbra is köpködni fognak minden hazugságot.

A tízszarvú fenevad maga Európa, és Rómában egy hadsereg fog felemelkedni Ellenem. A Nagy Nap előtti keresztre feszítésért ismét ők lesznek a felelősek. Ők fogják a végső sértést is elkövetni, amikor keresztre feszítik és elpusztítják Misztikus Testemet a Földön. Az Én Testem maga az Egyházam. Azok, akik az új tanok követését választják, eltávolodnak Testemtől, el fognak árulni Engem, és mégis felmernek majd állni, és azt mondani, hogy Tőlem jönnek.

Azon a napon, amikor az Egy-világvallást megismertetik, melyet egy Katolikus Egyházon belüli csoport fog támogatni - amint az meg volt jövendölve -, az Ég elsötétül, és egy nagy mennydörgés fog lesújtani a Földre. Ez olyan lesz, mint az a pillanat, amikor az utolsó lélegzetet vettem a Kereszten, amikor Atyám Haragja lesújtott a Kálvária Dombjára. Amikor ez megtörténik, és amikor a jel bekövetkezik, miszerint az Egy Igaz Egyházat megszüntetik, és egy pogány utálattal cserélik fel, tudnotok kell a következőket: Ez akkor lesz, amikor az emberi nemre mindenhol záporozni fognak a büntetések.

Minden jel meg lesz adva a Mennyből, hogy figyelmeztesse azokat, akik a Hamis Próféta és a jövőbeli cinkosa, az Antikrisztus oldalán állnak, hogy napjaik meg vannak számlálva. Meg lesz mutatva Nekik, hogy milyen lenne Atyám haragját megtapasztalni. Sok püspök és pap fel fogja ismerni az Igazságot ebben a szakaszban, és harcolni fognak a gonoszság ellen. Ők nem fognak elhagyni Engem, és továbbra is vezetni fogják Igaz Egyházamat a Földön. Sajnos sokaknak nem lesz bátorságuk ahhoz, hogy ezt megtegyék, és ők olyanok lesznek, mint a vágóhídra húrcolt bárányok, de meg lesznek vigasztalva azzal a tudattal, hogy Én sohasem fogom elhagyni őket. Sok segítséget fogok küldeni nekik, és Maradék Hadseregem fel fog emelkedni és terjeszteni fogja az Evangéliumot, mivel azt már mindenütt félretolták. Ők félelmet nem ismerve, a világ minden sarkában fognak prédikálni. Az Irántam való szeretetük meghiúsítja majd az Antikrisztus munkálkodását. Irántam való engedelmességük és a Keresztes Imahadjáratom imáira adott válaszuk a lelkek milliárdjait fogja megmenteni.

És aztán Tervem beteljesedik.

Jézusotok

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer