Jelenlegi hely

Az emberek nem tudják, hogy mi is a lelkük valójában – erre egyszerű a válasz

Nyomtatóbarát változat

2011. jún. 25., szombat; 1:30

Drága, szeretett leányom, felszentelt szolgáim, mindenhol a világon, végre hallani fogják hangodat, ott azonban néma marad, ahol feledésbe merült Isten, az Örök Atya Létezése.

Lehet, azt mondod, hogy ők nem hallják, de azért nem hallják, mert nincs hallásuk. Most légy bátor, annyi emberhez szólj, amennyihez csak lehetséges. Kérd meg az embereket, hogy hirdessék Szavam közölnivalóit. Hívd őket. Kérdezd őket. Magyarázd el nekik azt, hogy először el kell olvasniuk az Üzeneteket, mielőtt elutasítanák azokat, mert amikor megérzik azt az erőt, ami Isteni Ajkaimból ered, és amikor azt is érezni fogják, hogy a Lelkem vonzani kezdi a lelküket, csak akkor fogják végre megérteni, hogy valójában Én vagyok az, aki a világgal kommunikál.

Szomorú vagyok, leányom, azokért a széles barikádokért és megoszlásokért, amelyekkel leblokkolják minden próbálkozásainkat, úgy az Enyéimet, mint Áldott Édesanyámét, amelyek által megpróbálunk a látnokokon keresztül szólni a világhoz. A múltban az alázatot szélesebb körben gyakorolták az emberek. Ma ez a fontos tulajdonság eltűnt. E helyett most olyan a világ, ahol az emberiség intelligenciája, a csábítás, vagy a testi vonzóerő minden tekintetben elsőbbséget élvez az emberek életében. A lelkiélet halott. Leányom, olyanok az emberek, mint az üres kagylók. Kagylók, amelyeket, ha feltörnek, semmit sem érnek. Gyermekeimnek a lélek szilárdságáért kell törekedniük.

Ez nagyon sok embernek esik nehezére, főleg azoknak, akiknek lelkük emberi bölcsességgel van tele, és amelyekben csak kevés hely marad a lelki bölcsességnek.

A sátán hatására a lelkiség hiánya olyan nagymértékű lett, hogy az emberek prédává lesznek, és megnyitják lelküket a bűn előtt. A lelkiség hiánya, vagy az Istenbe vetett hit hiánya miatt a lélek ki van szolgáltatva a sátán fertőzésének. A megtévesztés királya azt hiteti el a lelkekkel, hogy a test és az elme alkotja a teljességet. Nagyon téved, mert a lelketek nélkül nem lehettek teljesek.

Mi is a lelketek valójában?

Sok ember nem tudja, hogy mi is a lelkük valójában. Nem tudják, hogy hogyan lehet a lelket megérezni, vagy felismerni. Az elmétek lenne? A lelkiismeretetek? A válasz egyszerű: a lelketek, ti vagytok. A lelketek olyan, amilyenek ti vagytok a lelkiismeretetek, a hitetek, a meggyőződésetek független ül attól, hogy ez valóban az Igazságot képviseli, vagy éppen amit ti el szeretnétek hinni. A lélek nem egy egyedülálló része a lényeteknek, gyermekeim, nem olyasmi, ami egy másik világhoz tartozik. A lélek jelen van minden ember belsejében.

A lelket a következő Tanításom szerint szemlélhetitek. Elhanyagolttá válhat a bűn miatt, amit nagyon nehéz elkerülni, de újra feltöltődhet a gyónás segítségével, vagy a lelkiismeret megvizsgálása által, és a jóra való erősfogadás által. De a lelket meg is lehet semmisíteni. Egyesek akarattal semmisítik meg lelküket a bűnbeesés által, mert teljes tudatossággal keresik ennek a világnak a gyönyöreit, vagy a kicsapongó életet. Mások pedig letagadják, hogy van lelkük. Arroganciájuk arról győzi meg őket, hogy ők mindentudók. Véleményük szerint az élet itt a Földön kezdődik, és fejeződik be.

Aztán ott vannak azok a fiatal lelkek, akik nem hibásak, mert szüleik a felnevelésük ideje alatt teljesen elhalmozták őket az anyagiakkal, holott arra egyáltalán nem is lett volna szükségük. Az ő vallásuk az anyagi nyereségen alapszik. Mialatt azon fáradoznak, hogy mindig jobban és jobban ingereljék (az anyagiakkal) őket, egyre nőni fog a becsvágyuk, már nem lesz semmi, amiért fáradozni érdemes, mígcsak szembesülni fognak a halállal. Aztán teljesen elvesznek, tanácstalanok és összezavarodottak lesznek. Azáltal, hogy bensőjükben egy utálatos érzést éreznek, megtudják, hogy mindez helytelen. A lélek szól hozzájuk, de ők nem tudják, hogy hogyan válaszoljanak. Ezek azok a lelkek, akiket meg kell mentenetek.

Felszólítok minden követőmet szerte a világon, hogy segítsenek Nekem megmenteni minden szegény gyermekemet. Tudom, hogy egy különleges nagylelkűségre szólítottalak fel benneteket. Ez egy nagy felelősség. De azáltal, hogy szent Akaratomnak eleget tesztek, megmentitek a világ nagy részét a sátán karmainak szorításából és a terrortól, amit ő kezel.

Követőim, most menjetek mind, és terjesszétek Szavamat ennek a kimerült, félrevezetett és kiábrándító világnak. Kegyelmemet egyenként mindenkire kiárasztom közületek, egyetlen megtért lélekért is, aki megszabadulhat a pokol rémületétől.

Mindnyájatokat szeretlek. Megölellek benneteket, követőim, drága gyermekeim, bárhol is vagytok a világon. Mennyi örömet szereztek naponta Nekem! Mennyi vigaszt adtok Nekem! Hozzatok Hozzám most minél több lelket.

A ti Isteni Megváltótok

Az egész emberiség Megváltója, Jézus Krisztus

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer