Jelenlegi hely

Az Igazság lepecsételt könyve Második Eljövetelem előkészítése során lesz felnyitva

Nyomtatóbarát változat

2012. január 20., péntek, 20:15

Drága, szeretetett leányom, az emberi vélemények miatt nem szükséges aggódnod.

Az emberiség nézetei, összehasonlítva a neked adott Szent Szavammal, semmit sem érnek.

Az Én Szavam az első. Semmilyen más nézet, mely az Én Szavammal ellentétes, ne aggasszon téged.

Leányom, Számomra az idő már nagyon rövid, hogy megmentsem az emberiséget.

Leányom, olyan sok lesz az elvárás tőled, és olyan gyors, hogy még lélegzetvételhez is alig fogsz jutni.

Mostantól kezdve sok kinyilatkoztatás lesz közölve veled, hogy gyermekeim tudják, hogyan kell megfelelően felkészülniük.

Ha engeded, hogy elvonják figyelmedet az emberek véleményei és nézetei, ez felesleges időpazarlás, ami elvon téged ettől a valóban fontos munkától.

Engedd meg Nekem, leányom, hogy ebben az időben szeretettel és vigasztalással töltselek el.

A Nagyfigyelmeztetés nagyon közel van. Amint Irgalmasságom sugarai beborítják az egész világot, mindazok, akik hisznek Bennem, a bűnbánat jelét fogják mutatni (megbánást tanúsítanak).

Azok, akik elítélik a neked adott üzeneteimet, de szeretnek Engem, a lelkükben szeretettel és örömmel fognak visszatérni Szent Szívemhez.

Amint a Nagyfigyelmeztetés megtörténik, máris számos esemény fog bekövetkezni.

Az Antikrisztus és csoportja, annak ellenére, hogy a globális gyónás eredményeként meg fog gyengülni, megkezdi Szent Egyházam elfoglalásának belülről történő tervezését.

Hadseregem állást foglal majd, és elkezd harcolni, hogy megmentse a Katolikus Egyházat a pusztulástól. Ők, a hamis próféta és követői, nem fognak győzni, leányom, de mennyi könnyet hullatok azokért a felszentelt szolgáimért, akik majd az útszélre fognak esni!

Ők annyira megtévednek majd, hogy azt fogják hinni, hogy ők az igazhitű Katolikus Egyházat követik.

Valójában ők a hamis próféta mögé sorakoznak fel, aki büszkén és megvetéssel a szívében fog a Szentszék fölött uralkodni.

Leányom, neked meg kell kérned gyermekeimet, hogy imádkozzanak kitartóan ezen utálat mérsékléséért.

Imára van szükségem e szegény félrevezetett papok, püspökök és bíborosok lelkének megmentésére, akik vakok az igazságra.

Péter Szentszékét megszentségtelenítik a sátán bukott angyalai, akik egy csapatot alkotnak az Antikrisztussal és különböző szervezetekkel.

Leányom, ezek mind egyformák, a sátán ivadékai.

Tudom, hogy mindez félelemkeltő, de nem fog sokáig tartani. A sok-sok ima enyhíteni fogja ezeket az eseményeket, és segít majd ennek elhárításában is.

Készítsétek fel most a lelketeket, gyermekeim, amilyen gyorsan csak tehetitek, és gyónjatok meg, ha katolikusok vagytok! Egyébként arra sürgetlek mindnyájatokat (a nem katolikusokat is), hogy tiszta szívvel keressétek a bűneitektől való megváltást.

A Nagyfigyelmeztetéskor ez majd enyhíteni fogja a bűnbánattal járó szenvedéseteket. Azt követően pedig imádkoznotok kell a békéért a Földön.

Második Eljövetelem előkészületei közvetlenül a Nagyfigyelmeztetés után fognak elkezdődni.

Az Igazság lepecsételt könyve felnyílik majd, és a titkok, leányom, általad lesznek feltárva, hogy azt az egész világ lássa.

Igazságom Könyvét a világnak adom majd, hogy lelketek megtisztuljon a Velem való egységben.

Csak ekkor lesztek majd készen, hogy Velem jöjjetek az Atyám Isteni Akarata szerinti korszakba, a Béke Korszakába, az Én földi Új Paradicsomomba.

 

A ti szeretett Jézusotok,
Az Emberiség Megváltója

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer