Jelenlegi hely

A hamis prófétát élő szentként fogják kezelni, de azt, aki neki ellenáll, eretneknek tekintik majd

Nyomtatóbarát változat

2012. január 21., szombat, 1:15

Drága, szeretett leányom, hírnökeimnek a világ minden táján, akiket arra jelöltek ki, hogy terjesszék Szent Szavamat, más - más szerep adatott; nincs két egyforma.

Éppen ezért, sohasem szabad hírnökeimnek összekeverniük az egyes üzeneteket, összehasonlítván egymással.

Leányom, te, mint a 7-ik hírnök, arra lettél kiválasztva, hogy az Igazságról tájékoztasd gyermekeimet. Már sok igazság lett átadva neked, de ennél sokkal többet fogsz még kapni.

Ezen kinyilatkoztatás során téged majd kinevetnek, kigúnyolnak és bolondnak tekintenek a titkok miatt, melyeket ezek tartalmaznak.

Ezek az üzenetek azért vannak, hogy segítsenek népemet megtisztítani, beleértve azokat is, akik elfogadják felszólításomat, hogy kövessenek Engem, valamint azokat a lelkeket is, akikből hiányzik a szeretet, és hideg szívűek.

E tisztogatás nélkül a Föld nem tisztulhatna meg. Szükség van tehát a megtisztítására, hogy méltó legyen arra, hogy ismét járhassak rajta.

Gyermekeimnek örülniük kell. A félelem nem olyan dolog, ami Tőlem jön.

A félelem a gonosztól jön. Mégis megbocsátást nyerhettek, jogosan, amikor azokért aggódtok, akik vakon járnak. Nem azért mert ők valóban nem látnak, hanem mert nem hajlandók látni.

A ti kötelességetek Velem szemben, szeretett követőim hadserege az, hogy segítsetek Nekem a közelgő Isteni Uralmam előkészítésében a Földön.

Szükségem van a segítségetekre. Szükségem van imáitokra. Imáitok gyengíteni fogja az Antikrisztus és a hamis próféta munkálkodását, aki gyakorolni fogja hatalmát Rómában a Szentszék fölött.

Minden gyermekemnek szólok: tudnotok kell, hogy Én vagyok a „mindent” megbocsátó. Még azoknak is megbocsátok, akik sátánista csoportokba keveredtek; akikről beszélek, ők még megmenekülhetnek attól, hogy egyre lejjebb süllyedjenek, egészen a Pokol kapuijáig.

A bűn az imák hatására csökkenhet. Nektek nem kell csatába mennetek és ököllel harcolnotok, mindössze annyit kell tennetek, hogy imádkoztok.

Az Én Új Paradicsomom csodálatos, gyermekeim. Oly sok előkészület lezárult már ugyanazokkal a csodákkal, amelyeket Ádámnak és Évának mutattak be, de amelyeket ők a bűn miatt visszautasítottak. Minden készen áll.

Követőim, ti részesülni fogtok abban a földi Új Paradicsomban, mely fölött Én fogok uralkodni.

Mert ez a nemzedék lett kiválasztva arra, hogy élvezze ezt a Paradicsomot, nem szabad abbahagyni ezt a munkát, mely segít nekem, hogy valamennyi gyermekem Velem jöhessen Dicsőséges Királyságomba.

Gyermekeim, legyetek óvatosak annak ellenére, hogy a hamis próféta elhiteti majd veletek, hogy ő is egy hasonló Paradicsomban készít helyet számotokra.

Hazugságai elbűvölik majd a katolikus követők egy naiv csoportját. Ő a külvilágnak egy csodálatos és szeretetteljes karizmát fog bemutatni, mellyel a Katolikus Egyház minden gyermekét meg fogja téveszteni.

Egyik ismertető jele, melyre figyelnetek kell, a büszkesége és az arroganciája lesz, mely egy külső hamis alázat mögé lesz rejtve. Gyermekeimet nagyon megtéveszti, mivel azt gondolják majd róla, hogy ő egy kivételes és tiszta lélek.

Őt élő szentként fogják kezelni. A szájából kiejtett egyetlen szót sem fognak kétségbe vonni.

Ő is úgy fog megjelenni, mint aki természetfölötti tulajdonságokkal rendelkezik, és az emberek azonnal azt fogják hinni, hogy csodákra is képes.

A neki ellenszegülőket kritikával illetik és eretnekséggel vádolják majd.

Minden olyan lelket, akit eretnekséggel fognak megvádolni, félreállítanak, és táplálékul a kutyáknak dobják .

Minden igazságot, amelyek tanításommal kapcsolatosak, kiforgatnak. Minden hazugság lesz. Az üldöztetés kezdetben lassan és észrevétlenül fog kibontakozni.

Az Én felszentelt igaz szolgáimnak titokban kell majd Szentmisét mondaniuk, és sok esetben nem katolikus templomban. Ők menedékhelyen fognak Szentmiséket bemutatni. Gyermekeim, nem szabad elveszítenetek a reményt, ha ez majd bekövetkezik. Mindez nem fog sokáig tartani.

Ti csak továbbra is imádkozzatok azokért a lelkekért, akik a hamis prófétának ígéretet tettek, s közben megfeledkeztek a Szentháromságról, mely a legszilárdabb alap, amelyre a Katolikus Egyház épül.

Sok vallásban csak egyetlen személyt tisztelnek a Szentháromságból: egyesek az Atyát, mások pedig a Fiút. Ők valamennyien egyek, gyermekem.

Csak egyetlen igaz Isten létezik. Az Atya, Fiú és Szentlélek, három különböző személy, de egy Isteni lényeg. Hamarosan minden vallás megkapja az igazságot, és ezt a szent misztériumot sokan el fogják fogadni.

Követőim, ha ti a Felém vezető megváltás ösvényét követitek, nektek egy dicsőséges jövőben lesz részetek: de erősnek kell maradnotok.

Ez a nemzedék lett kiválasztva a Földön az Új Paradicsomra.

Ne utasítsátok el az életnek ezt a dicsőséges ajándékát, amely minden pompájában csillog. Egyetlen egy lélek sem fog hiányt szenvedni. Az Én földi Új Paradicsomom a bűn nélküli béke és boldogság korszaka lesz.

Ez Atyám Isteni akarata, mely kezdettől fogva megegyezik az emberiségnek tett ígéretével.

Legyetek vidámak és boldogok, mert sok jóra számíthattok.

Az eljövendő megpróbáltatások jelentéktelenné halványulnak, amikor annak a Dicsőséges Királyságnak lesztek tanúi, amely rátok vár.

Én szeretlek benneteket, gyermekeim. Tudom, hogy szerettek Engem. Ezért azt kérem tőletek, hogy mutassatok szeretetet azok iránt, akik vakok Szentlelkemmel szemben.

Imádkozzatok értük, kihasználva minden alkalmat, hogy újra meglássák az emberiségnek tett Ígéretem igazságát, amelyet akkor adtam, amikor meghaltam, hogy biztosítsam örök üdvösségeteket.

 

A ti szeretett Jézusotok,
Az egész emberiség Megváltója

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer