Jelenlegi hely

A legnagyobb hazugság, hogy a Sátán meg tudja mondani a jövőt, de ez sohasem lehetséges

Nyomtatóbarát változat

2013-06-21 11:50

Drága, szeretett leányom, amint a pogányság továbbra is terjed, mint a vírus szerte a világon, az ember kezdi magát felmagasztalni, mintha Isten lenne. Sok szekta, melyek nem akarják elfogadni az Egy Igaz Isten Létezését, inkább a fenevadat tisztelik templomaikban. Ezek a szegény lelkek, akik önmagukat szeretik - ami egy határtalan becsvágyból fakad -, templomokat hoztak létre, melyek szemtelenül a fenevadat tisztelik. A sok kívülállóhoz szólok, akik ezeket a templomokat olyan templomoknak tekintik, amelyek Istent tisztelik, hogy ez ne tévesszen meg benneteket. Ezeknek egyetlen céljuk, hogy a fenevadat imádják, aki örök életet ígér nekik. Ő azt ígéri nekik, hogy az önszeretetüknek hódolván -, mely Isten szeretetét helyettesíti -, el fogják nyerni az élvezetek örök paradicsomát.

Az ígéreteknek – amelyeket a fenevad tesz nekik, aki érthető módon kommunikál velük – az a céljuk, hogy becsapják őket, elhitetvén velük egy hazugságot: azt, hogyha ők a fenevad oltára elé állnak, a hamis isten oltára elé, akit szeretett Atyám helyett imádnak, a világi örömökre vonatkozó kéréseik és önmaguk kielégítése meg lesz jutalmazva. Ha igényeiket mások elé helyezik, azt hiszik, hogy felhatalmazást nyernek a nagy vagyonhoz, ellenőrzéshez és szabadsághoz.

Ezeket az embereket arra ösztönzik, hogy Isten elé helyezzék önmagukat, és hogy olyan hatalmakra tegyenek szert, amelyek képessé teszik őket az Isteni Királyság legyőzésére. Sajnos, ők tiszta kapzsiságból mindent meg fognak tenni, bármibe kerül is, hogy valóra váltsák a gazdagságra tett törekvéseiket és a mások fölötti ellenőrzést. Tönkre fogják tenni mások életét. Ölni fognak, hogy elérjék céljukat, és minden nap káromolni fogják Istent.

Amikor ők Istent káromolják, fekete miséket tartanak, melyekből sokat titokban tartanak, és amelyeken a hatalommal rendelkező emberek vesznek részt, beleértve azokat is, akik azt mondják, hogy Istent szolgálják az Ő templomaiban. Sátáni szertartásaik közönségesek, és ők büszkék cselekedeteikre. Büszkén hirdetik, hogy épületeik nem másak, mint templomok, mert nincs szégyen a lelkükben. Ezeket a templomokat azért állították fel, hogy a Sátánnak hódoljanak, nem pedig Istennek, mégis másként fogják elhitetni veletek.

Ők az emberiség ellen elkövetett bűncselekményeikért és az istenkáromlásért, amelyekben vétkesek, meg lesznek büntetve Általam. Sokan közülük olyan kifejezéseket használva káromolják Atyámat, amelyek Számára páratlanok. Atyám azt mondta: „Én vagyok a Kezdet”. Az „Én Vagyok” kifejezést ők arra használják, hogy az önszeretetüket juttassák kifejezésre, és utánozni fognak minden szent cselekedetet és tettet, és annak érdekében, hogy megszentségtelenítsék Istent, olyan szavakat fognak ismételgetni, melyeket Isten adott a világnak.

Templomaikat a Nagy Megpróbáltatás során Isten le fogja rombolni, és ők sivárrá és üressé válnak anélkül, hogy bármilyen hatalmat is gyakorolhatnának Isten gyermekei fölött. Azonban nekik is meg lesz adva az a lehetőség, akárcsak Isten minden gyermekének, hogy még a Nagy Nap előtt elutasítsák a Sátánt. Némelyek el fogják fogadni Irgalmasságom Kezét, de sokan vissza fogják azt utasítani, mert hisznek az ördögi hazugságokban, melyeket a fenevad vésett a lelkükbe.

Ők azt hiszik, hogy a világ ellenőrzése, a világegyetemmel kapcsolatos növekvő tudásuk által, valamint az élet ellenőrzése által, vagyis, hogy meghosszabbítsák az emberi életet, és a globális lakosság kiszipolyozása által olyanok lesznek, mint az Isten. A Sátán nagyon óvatos abban, hogy hogyan kaparintsa meg a lelküket. Nagy látomásokat mutat nekik a jövőről, amelyről azt mondja nekik, hogy az őket illeti. Nagy eseményekről mesélni nekik, melyek a jövőben fognak bekövetkezni, melyek vonzóak a számukra. Minden hazugság. Semmi sem igaz abból, amit mond nekik. A Sátánnak, azaz Lucifernek nagy hatalma van, amit Isten adott neki, aki egyike volt a leghatalmasabb angyaloknak Atyám hierarchiájában. Ő, követőinek gyönyörű képeket mutat a dicsőséges jövőről, amelyről azt állítja, hogy az övék lesz, ha átadják neki a lelküket. Ők hisznek a jövőről szóló ígéreteinek.

A legnagyobb hazugság, hogy a Sátán meg tudja mondani a jövőt, de ez sohasem lehetséges. A prófécia csakis Istentől származik. Senki sem kapta örökségként ezt az Ajándékot, mely egyedül csak Isten Szájából származhat. A Sátán nem tudja a jövőbeli eseményeket megjövendölni, olyan részleteket, amelyeket csak Isten prófétái kaphatnak. Ha hisztek a Sátán ígéreteiben, akkor az életetek hazugsággá válik, és az Örök Élet nem lehet a tietek, hacsak el nem fogadjátok az Igazságot.

Isten Örök Életet ígért nektek. Azon Ígéretem, hogy újra eljövök és a Paradicsomba viszlek benneteket, Igaz. Ne sértsétek meg Istent azzal, hogy elutasítjátok az Igazságot.

Jézusotok

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer