Jelenlegi hely

A Nevemet már nem tisztelik. A Nevem el van átkozva.

Nyomtatóbarát változat

2012. szeptember 4., kedd, 11:05

Drága, szeretett leányom, az elutasítás fájdalmát és az emberiség gyűlöletét érzem a nap minden pillanatában.

Ez sohasem enyhül. Keresztre feszítésem csak a kezdet volt.

Meglehet, hogy Keresztre feszítésem az emberiség megmentését meghirdette, mégis fájdalmam addig fog folytatódni, amíg a Sátán száműzetik.

Amíg ő jelen van Földön, és uralkodik fölötte – az amit még most is tesz –, addig fájdalmam és gyötrelmem nem ér véget.

Az egyetlen megkönnyebbülés az az öröm, amelyet akkor érzek, amikor a világban lévő tiszta lelkek egymás iránti őszinte szeretetét látom.

Ez az a szeretet, mely lehetővé teszi az éj és a nappal közötti világosságot, mert az Én Világosságom nélkül a sötétség a nap huszonnégy óráján keresztül uralkodnék.

Képzeljétek el fájdalmamat, ha akarjátok.

Közületek ti, akik fájdalmat viseltek el, és azok keze által sérültök meg, akiket szerettek, pontosan tudjátok, hogy Fájdalmam mihez hasonlít.

Amikor valaki, akit szerettek, kegyetlenül kínoz benneteket – úgy szellemileg, mint testileg –, a fájdalmat nehezebb elviselni.

Még annak a tudata sem könnyíti meg a fájdalmatokat, hogy az illető személy, aki üldöz benneteket, szörnyű lelki sötétségben van.

Ellenkezőleg, növeli a szenvedés intenzitását, és súlyosságát.

Ez azért van, mert még mindig kedvelitek gyötrőiteket, de tudnotok kell, hogy ők szenvednek, és nem tudják megváltoztatni a viselkedésüket.

Oly nagy a sötétség, amelyben vannak, hogy amikor megpróbáljátok elmagyarázni nekik, hogy mit kell tenniük annak érdekében, hogy megszabaduljanak a sötétségtől, akkor azt nem fogják meghallgatni.

Ők nem akarnak meghallgatni.

A lelküket sem akarják megfiatalítani, hogy láthassák a Világosságot, a Szeretetet és az Örömet, amelyet akkor éreznének, ha legalább rátok hallgatnának, az egyetlen személyre, aki a hibáik ellenére is szereti őket; mert ez lenne az egyedüli esélyük ahhoz, hogy megszabaduljanak, és hogy visszautasítsák azt a veszélyes sötét felhőt, amely beborítja egész lelküket.

Az elutasítás fájdalma nehéz Számomra, Megváltótok, az Emberfia számára.

Szörnyű testi szenvedést álltam ki, oly borzalmas volt a kínzatás, melynek sok részletét nem hozták a világ tudomására, mert nem akartam az ilyenfajta együttérzést.

Nem, Én csak a ti hűségeteket, a hiteteket, továbbá az örömet és a megkönnyebbülést kerestem, azon felismerésetek alapján, hogy megmenekültök az örök Kárhozattól.

De vajon az emberiség valóban ismeri azt az Ajándékot, amelyet Én neki adtam?

Sokan elmennek Szentmisére, vagy más Keresztény Egyházakban magukhoz veszik a bort, hogy tiszteljék Ajándékomat, de nem értik, hogy az valójában mit is jelent.

Én teljes egészében feláldoztam Magam, testestileg, lelkileg, szellemileg. Amikor a Szentáldozáshoz járultok, akkor nektek teljesen el kell fogyasztanotok a Testemet, és nemcsak mondanotok kell, hogy tiszteltek Engem.

Mert a Testem nélkül, a valódi Jelenlétem nélkül nem szerezhetem meg a lelketeket. Nem tudjátok ezt?

Miért utasítjátok vissza valódi Ajándékomat, azt az Ajándékot, ahogyan az meg volt magyarázva Apostolaimnak, vagyis hogy az Eukarisztia valóban az Én Testem?

El sem tudjátok képzelni azokat a kegyelmeket, amelyek elvesztek számotokra, családjaitok és generációtok számára, mivel elutasítottátok egy ilyen Ajándék Hatalmát.

Fájdalmam sohasem múlik el. Sírok. Szenvedek. Felkiáltok, amikor a bűn oly féktelen a világban, hogy már a Nevemet sem tisztelik többé. A Nevem el van átkozva. Erős fájdalmat érzek.

Te, leányom, az elmúlt néhány hónapban ugyanazt a fájdalmat kaptad. Jóváhagytam ezt a támadást, hogy ezáltal a gonosz beléd hatoljon. Ez az áldozat, amelyet mint önfelajánló lélek ajánlottál fel Nekem, nehéz volt, de egy egyszerű leckét megtanultál általa:

Amikor az Én Nevemben egy ilyen kegyetlen szenvedésnek vagy az áldozata mások keze által, pontosan azt a fájdalmat érzed, amit ugyanabban az időben Én is érzek.

Szenvedésünk összefonódott ebben a misztikus egyesülésben, leányom. Hívásomat, hogy egy önfelajánló lélek legyél, készségesen elfogadtad a lelkek megmentése érdekében, ismerve a következményeket, bár azok ijesztőek voltak.

Most, hogy megtérést hozol, tudod, hogy amikor a szenvedésre szükség van, az hasonló az Én szenvedésemhez, mely számodra lehet nagyon traumatikus és fájdalmas.

Emberi természeted miatt időről időre arra leszel hajlamos, hogy küzdj és harcolj a szörnyűségek ellen, amit neked okoznak, különösen akkor, amikor a csuklódba vert szögek fájdalmát inkább elviselnéd, mintsem azt a gyötrelmet, amelyre fel voltál kérve, hogy elviseld az Én Nevemben.

Kegyelmeim segítettek neked, hogy alávesd magad ezeknek a kéréseknek, a szenvedésre való felkérésnek. Ezek nagy erőt adtak neked, és lehetővé tették számodra, hogy felemelkedj, magasan maradj, és Istent dicsérd. Mert ezek mind kegyelmek, hogy segítsenek neked a szenvedést Ajándékként elfogadni a halálos bűnben levő lelkek megmentése érdekében.

Legközelebb, ha valaki gyötör benneteket, kegyetlenül bánik veletek, és szellemileg félrevezet, ti, gyermekek, ha ezekre visszagondoltok, akkor leküzdhetitek majd fájdalmaitokat.

Intézzétek Hozzám ezt az imát, a Keresztes Imahadjárat 75. imáját: Drága Jézus, átadom Neked fájdalmamat.

Jézus, egyesítem fájdalmamat és Szenvedésemet azzal a szenvedéssel, amelyet Kínszenvedésedkor szenvedtél el a Kálvárián.

Minden gyalázást és szóbeli támadást, amelyet elviselek, felajánlok Neked Tövissel való Megkoronázásod tiszteletére.

Minden igazságtalan bírálatot, amellyel engem illetnek, felajánlok Neked Pilátus előtti megaláztatásod tiszteletére.

Minden testi gyötrelmet, amelyet mások kezétől szenvedek el, felajánlok Neked Megostorozásod tiszteletére.

Minden sértést, amelyet elviselek, felajánlok Neked szörnyű testi megkínzásod tiszteletére, amikor a Tövissel való Megkoronázáskor kiszúrták a Szemedet.

Minden alkalommal, amikor a Te példádat követve Tanításaidat közvetítem, és amikor a Te Nevedben engem kigúnyolnak, engedd, hogy segítsek Neked a Kálvária felé vezető úton.

Segíts nekem, hogy megszabaduljak a büszkeségtől, és sohase féljek bevallani, hogy szeretlek Téged, drága Jézus. 

Amikor életem során minden reménytelennek tűnik, segíts nekem bátornak lennem, amikor arra emlékezem, hogy milyen készségesen átengedted Magad, hogy ilyen aljas és kegyetlen módon Keresztre feszítsenek.

Segíts nekem, hogy felálljak, és igaz Kereszténynek számítsak, egy igaz katonának Hadseregedben, hogy alázatos és töredelmes szívvel emlékezzek az értem hozott Áldozatodra.

Fogd meg a kezem, drága Jézus, és mutasd meg nekem, hogy szenvedésem hogyan ösztönözhet másokat arra, hogy az azonos gondolkodású lelkek, akik szeretnek Téged, csatlakozzanak Hadseregedhez.

Segíts nekem, hogy elfogadjam a szenvedést, és azt a lelkek megmentéséért ajándékként ajánljam fel Neked az utolsó csatában, a Gonosz zsarnoksága ellen. Ámen.”

A fájdalom egy ajándék, leányom, bármilyen nehéz is legyen az, és azt azoknak adom, akikben Szívem szerint megbízom, és arra használom fel, hogy megmentsem a lelkeket.

Te, leányom, válaszoddal nagyon megenyhítetted Szenvedésemet. Mégis időbe fog telni, amíg a Kereszttől megszabadulok.

Ez csak akkor valósulhat meg, ha a most élők közül a Földön minden lelket, akiket csak lehetséges, megmentettem.

Jézusotok

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer