Jelenlegi hely

Szent Szolgáimnak a következőket mondom: Ne kövessétek el elődeitek hibáját, akik elutasítottak Engem, amikor első alkalommal jöttem

Nyomtatóbarát változat

2012. április 24., kedd, 7:45

Drága, szeretett leányom, tudnod kell, hogy egy olyan fontos küldetést, mint amilyen ez, amelyet most örökségül hagyok a világnak, sok ember megpróbálja megakadályozni.

Megpróbálnak támadni téged, és lealacsonyítani azokat, akik felismerik az Én Hangomat, amikor megpróbálom üzeneteimet közölni a világgal.

A gyűlölet skálája ezen üzenetek felé mutat, amelyek általad, az utolsó idők prófétája által adatnak, és egyre csak növekedni fog.

Most hallgassanak meg mindazok, akik azt mondják, hogy ismernek Engem. Én a Második Eljövetelemre készítem fel az emberiséget.

Ha hisztek Bennem, Tanításaimban, és azt mondjátok, hogy ismertek Engem, akkor tudjátok meg, hogy Én küldöm a prófétámat, az utolsó idők prófétáját más prófétákkal együtt, hogy méltóvá tegyenek benneteket a Királyságomba való belépésre.

Szent Szolgáimnak a következőket mondom: ne kövessétek el elődeitek hibáját, akik elutasítottak Engem, amikor első alkalommal jöttem!

Méltányoljátok hívásomat, és halljátok meg azt, mert szükségem van rátok, hogy segítsetek Nekem nyájam lelkének a felkészítésében, még mielőtt a nagy csoda bekövetkezne.

Azt gondoltátok, hogy Én nem küldeném el prófétáimat, hogy figyelmeztessenek benneteket?

Azt gondoltátok, hogy csak úgy egyszerűen kihirdetném visszatérésemet anélkül, hogy felkészítenélek benneteket, és hagynám elveszni a lelkeket?

Ti, akik bíráljátok Második Eljövetelemet, és mégis azt állítjátok, hogy ismeritek az emberiségnek adott Ígéretemet: szégyelljétek magatokat!

Alázatotok hiánya azt jelenti, hogy nem lehet benneteket megtisztítani a Szentlélek által.

Nektek kérnetek kell Tőlem a megkülönböztetés ajándékát, vagy pedig távozzatok Tőlem.

Ti cserbenhagytatok Engem. A csalódottság miatt sírásra fakasztotok Engem, mert ti vagytok az Én szolgáim, akiknek az a felelősségteljes küldetés adatott, hogy a lelkek üdvösségét szolgálják.

Most, amikor a Mennyből hívlak benneteket, nagyon kérlek, hogy válaszoljatok hívásomra.

Sok lelket választottam ki, akik Velem együtt dolgoznak, hogy Hozzám vezessék a lelkeket, akik után szomjazom.

A ti kötelességetek, hogy felébredjetek szendergéseitekből, és legyetek éberek Hívásomra.

Közületek csak azok fogják felismerni a Hangomat, akik valóban szeretnek Engem.

Akár egy anyát, akit egy gyermek a sajátjának ismer fel, úgy nektek is, szeretett szolgáim, hívnotok kell Engem, mint egy csecsemő, hogy megnyugvást keressetek, mert Én vagyok az, szeretett Jézusotok, aki int nektek, hogy fogjátok meg a kezemet. A tövisek dzsungelén foglak keresztül vezetni benneteket, amely fölött át kell lépnetek annak érdekében, hogy elérjétek az Új Paradicsomom kapuját.

Hát nem megmondtam nektek, hogy Én újra el fogok jönni, ítélni élőket és holtakat?

Nos, Én hamarosan jönni fogok, és szükségem van rátok, hogy segítsetek Nekem Isten minden gyermekét összegyűjteni, hogy eggyé váljanak.

Ma már nagyon kevesen ismernek fel Engem a csalás fátyla miatt, amely az egész világra leereszkedett. Sokan nem hisznek a Mennyei Atyában.

Nagyon kevesen fogadják el azt, hogy Én, Jézus Krisztus, az Ő egyszülött Fia vagyok, aki meghalt, hogy megmentse őket. De a hamis istenekben hajlandók hinni, és azokat bálványozni, akik nem is léteznek.

Mennyire sírok rettenetes szomorúságomban, amikor tanúja vagyok annak, amint a fiatalok nevem említésére nevetnek, és gúnyosan kinevetik a többieket, akik nyilvánosan elismerik, hogy Létezem.

Mennyire szenvedek ismét a Keresztre feszítés fájdalmától, amikor azokat látom, akik keresztényeknek vallják magukat, de visszautasítják, hogy tanításaimat nyilvánosan hirdessék, mert félnek attól, hogy nevetségessé válnak.

A világot becsapta a hazugságok királya. Egyedül csak Én hozhatok reményt és menthetem meg Isten gyermekeit attól a szörnyű sorstól, amely tervezés alatt van, hogy rémületet okozzon minden nemzeten keresztül, az erőteljes globális csoportok hadseregei által, beleértve azokat is, akik a Hamis próféta és az Antikrisztus ellenőrzése alatt állnak.

Minden figyelmeztetés, amelyet prófétámon, az Isteni Irgalmasság Máriája, az utolsó idők prófétája által adtam, be fog következni.

Amíg ez meg nem történik, ne feledkezzetek meg arról, hogy hűségesek legyetek Hozzám, a ti Üdvözítőtökhöz, Jézus Krisztushoz. Szeretetem és vezetésem nélkül lehetetlennek fogjátok találni, hogy megmozdítsátok a hajót, amely az Én Egyházam a Földön.

Ébredjetek fel! Ne utasítsátok el Isten prófétáit!

Sokan fogják most azt állítani, hogy az Én Nevemben jönnek, amint azt az írások megjövendölték, de nem tudják majd azt a lelki táplálékot felkínálni, amely egyedül csak Tőlem jöhet.

Sokan lépnek most fel úgy, hogy a világnak adott nyilvános Hangom, amelyet ezek az üzenetek tartalmaznak – ezekben az utolsó időkben – elutasításra kerül.

Az ima a ti Karjaimba vezető visszautatok.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok a kegyelmekért, hogy megnyíljon a szemetek, hogy felismerjetek Engem, mielőtt még túl késő lenne.

Szükségem van a segítségetekre, a szeretetetekre és a hűségetekre.

Ne feledjétek, hogy Értem tettétek le szent fogadalmatokat. Most amikor értetek kiáltok, ne utasítsatok el Engem. Öleljetek át Engem, és engedjétek, hogy vezesselek benneteket, hogy vezetni tudjátok maradék Egyházamat, és megmenteni a lelkeket.

Különleges áldásban részesítelek benneteket, és várom, hogy válaszoljatok hívásomra a következő Keresztes Imahadjárat 49. imája által: A Keresztény Klérus hűség fogadalma

Ó, Jézus, én a Te alázatos szolgád vagyok. Szeretetet és hűséget fogadok neked. Kérlek, adj nekem egy jelet, hogy hívsz Engem. Segíts nekem, hogy megnyissam szememet, és tanúja legyek Ígéretednek. Áldj meg engem a Szentlélek Kegyelmével, hogy ne tudjanak majd megtéveszteni azok, akik azt állítják, hogy a Te Nevedben jönnek, de akik nem az Igazságot mondják. Mutasd meg nekem az Igazságot, és engedd éreznem Szeretetedet, hogy Legszentebb Akaratodat teljesíteni tudjam. Alázatos szívvel kérlek, mutasd meg nekem, hogy milyen módon segíthetek az emberek lelkének a megmentésében. Ámen.”

 

Ne hagyjátok figyelmen kívül hívásomat. Ne utasítsatok el Engem, amikor újból jönni fogok.

Ezúttal nemcsak azért jövök, hogy megmentsem az emberiséget, hanem hogy teljesítsem szeretett Atyám, a Legmagasságosabb Isten Akaratát.

Menjetek békével,

 

Szeretett Jézusotok

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer